Barneslottet barnehage, Oslo

25.03.2014

Barneslottet Barnehage er en basebarnehage som ble åpnet etter rehabilitering av Dr. Dedichensvei 22a, i 2011. Det er 162 barn som er fordelt på 11 baser og 40 ansatte og det er tilbud til barn fra 1-6 år.


Korte fakta:

  • Navn: Barneslottet barnehage
  • Adresse: Dr. Dedichensvei 22a
  • Web: Hjemmeside 
  • Barnehageeier: Oslo kommune
  • Ferdigstilt etter ombygging: 2011
  • Avdelinger: 11 baser
  • Kapasitet: 162 barn
  • Arkitekt: ACK arkitekter 

Barnehagebygget består av to fløyer i tre etasjer, hvor basene jobber sammen tre og tre. I generelle trekk har basene lik utforming, men varierer noe i størrelse med tanke på aldersgrupper, dekorering, møblering og fasade.

Det er tre hovedinnganger til barnehagen. Den midterste som vi ser på bildet over er for besøkende og personalet. Barn og foreldre har en egen inngang på begge sider av bygget. Inngangene leder inn til grovgarderober og toaletter. Den ene inngangen er også utstyrt med rullestolrampe. Det er fingarderober tilknyttet hver base.

Hver etasje har et allrom der barna spiser frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. Det brukes som kjøkken, kantine og fellesrom. Det er også toaletter og stellerom tilknyttet hvert allrom.

Basene

I generelle trekk har basene lik utforming, men varierer noe i størrelse med tanke på aldersgrupper, dekorering, møblering og fasade. De fleste basene er utstyrt med et eget lite kjøkken for vask av utstyr etc og et avgrenset aktivitets-/hvilerom. Det er forskjellige farger tilknyttet hver base. Lekene kunne variere fra base til base, og noe av grunnen for dette er at det skal samarbeides mer på tvers av basene.

Spesialiserte læringsrom

Det er flere spesialiserte læringsrom i barnehagen. I første etasje finnes det et leserom tilknyttet de to basene, og et sanserom. Sanserommet har justerbar og fargerik belysning, små madrasser og puter til å slappe av på og føleposer med ulikt innhold.

Barnehagen har et AV-rom/musikkrom der de har WIFI, smartboard, prosjektor og et lite amfi. Dette rommet blir brukt til både filmvisning og musikk, og rommet er lydisolert. Barneslottet barnehage har også et motorisk rom som brukes som et gymrom.

På verkstedsrommet, eller sløydrommet, har barna tilgang til dreiebenker tilpasset deres egen størrelse. De får restmaterialer fra en byggevareforretning i nærområdet og kan bygge med blant annet tre og isopor.

Barnehagen har også et naturfagrom med utstyr og instrumenter som reagensrør, insektsuger og ulike sett for naturfag. Det er også innredet med sitteplasser.

Personalrom/arbeidsrom

Barnehagen er også utrustet med personalrom, flere kontorer og et stort møterom i samme fløy. Dette finner vi i 3. etasje. I personalrommet er det et kjøkken, sittemøblering og kontormøbler. På den ene siden av personalrommet er det et stort møterom, mens på andre siden er det et kontor for styrer.

Utenfor personalrommet er kontoret til den andre styreren samt et kontor som personalet bruker etter behov. Ettersom kontorene er romslige, blir de brukt til veiledingssamtaler og annen møtevirksomhet.

Uteareal

Utearealet til barnehagen består av flere områder tilpasset for utendørs lek. Det er to lekeplasser, en tilpasset de yngste barna og en tilpasset de eldre barna. Deler av uteområdet er asfaltert og tilpasset for bruk av sykler.

I utearealet har barnehagen fire skur. To av disse er soveskur, et skur er for oppbevaring av sykler og leker, og det siste er for oppbevaring av vogner.

Barneslottet barnehagen ligger nær Østmarka og Lutvann. Hver base har faste turdager hvor blant annet skogen benyttes flittig. Ikke langt unna har de også en Lavvoplass. Barnehagen bruker aktivt områdene rundt barnehagen, der det finnes mange lekeplasser, ballplasser, akebakke og også de andre barnehagene i enheten.