Amalie Skram videregående skole, Bergen

12.03.2015

Amalie Skram videregående skole stod klar til skolestart høsten 2014, og er en sammenslåing av sentrumsskolene Bergen Handelsgymnasium, Bjørgvin vgs. og Tanks vgs. Skolen har en elevkapasitet på ca.1000 elever og har ca. 130 ansatte.


Korte fakta:

  • Navn: Amalie Skram videregående skole 
  • Adresse: Lungegårdskaien 40,
    5008 Bergen
  • Skoletype: Videregående skole
  • Elevkapasitet: 900
  • Hjemmeside: www.asvg.no
  • Ferdigstilt: 2014
  • Bruttoareal:  14.900 kvm 
  • Arkitekt:  KHR Arkitekter (DK)

Amalie Skram vgs tilbyr studieprogrammer for studiespesialiserende, service og samferdsel og påbygg til generell studiekompetanse. Innen studiespesialiserende tilbyr skolen et meget bredt spekter av programfag samt noen lånefag fra andre programområder; toppidrett svømming, breddeidrett, dans og drama og teaterproduksjon.

Hele byggeprosjektet er et samarbeidsprosjekt med Bergen kommune og inneholder videregående skole og nasjonalt svømme- og stupeanlegg, Alexander Dale Oen Arena. Hele byggets areal er ca. 30 000 m2, hvorav skolen utgjør ca. 15 000 m2. Bygget har totalt 8 etasjer, plan 0 under bakken og 7 plan over terreng. Samlokaliseringen med svømmehallen gjør det mulig å tilby kantine- og kafedrift i hhv skolens og svømmeanleggets åpningstid.

Bygget er fundamentert med stålkjernepeler til terreng og bærende konstruksjoner er stålsøyler og ståldragere. Fasaden er en kombinasjon av glassplater og aluminium.

Inngangsparti

Skolens ene hovedinngang leder inn i et stort og åpent ankomstareal. Bygget har et transparent uttrykk, og lyset reflekteres gjennom hele bygget. Bygget fremstår som kompakt med gode lysforhold. Amalie Skram vgs. framstår som en intelligent og moderne bygning, som åpner opp for stor fleksibilitet og som hurtig kan tilpasses fremtidige krav. Fra hovedinngangen er det tilgang til administrasjon, auditorium, kantine og personalrom.

Generelle læringsarealer

Læringsarealene er plassert i 3. – 6. etasje, og varierer mellom de ulike studieprogrammene. Hvert trinn har sin etasje med klasserom, grupperom og evt. spesialiserte læringsarealer og elevene flytter oppover i etasjene etter hvert år. Hovedsakelig er klasserommene bygget for 30 elever. Klasserommene har store glassflater ut mot gangen, men enkelte glassvegger er frostet for å redusere innsyn/utsyn. Alle rommene er utstyrt med prosjektor og whiteboard. AV-utstyret er topp moderne og gir mulighet for videoopptak, streaming mm.

Spesialiserte læringsarealer

Realfagsavdelingen består av sju rom til naturfag, kjemi, fysikk og biologi. I avdelingen er det demonstrasjonsbenk for lærer og elevarbeidsbord for elevene. Langs langveggene er det skap og benker med vask og avtrekk.

Fellesområder

Idrettshallen, treningsrom, garderober for idrettshall og svømmeanlegget er lokalisert i første etasje. Andre etasje består av to auditorium med plass til hhv. 80 og 270 elever. I andre etasje ligger også kantine, og i tilknytning til kantina ligger personalrommet. Skolens bibliotek ligger i tredje etasje. Skolen tilrettelegger for åpningstider utover ordinær undervisningstid, med bl.a. kveldsåpent selvbetjent bibliotek og studieverksted.

Personalarealer

Lærernes arbeidsplasser er lokalisert i 3.-6 etasje i tilknytning til de ulike læringsarealene til elevene. Lærerne sitter samlet i kontorfellesskap og flytter oppover i etasjene sammen med eleven hvert år. Det er et felles personalrom i andre etasje lokalisert i tilknytning til skolens kantine. Her ligger også administrasjonen som sitter samlet med resepsjon, cellekontorer og møterom.

Uteområde

På taket ut fra tredje etasje er det laget en utvendig skolegård med beplanting og sittegrupper.