Bjørnsletta skole (1-10), Oslo

28.10.2014

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall. Skolen er Oslos første passivhusskole, og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Et forbildeprosjekt har redusert klimagassutslipp og arkitektur av høy kvalitet.


 Korte fakta:

 • Navn: Bjørnsletta skole
 • Adresse: Åsjordet 3, 0381 Oslo
 • Hjemmeside:
  https://bjornsletta.osloskolen.no/
 • Skoletype: barne- og ungdomsskole
 • Dimensjonerende elevtall: 792
 • Ferdigstilt: 2014
 • Bruttoareal: 

  9677 kvm (inkl. idrettsanlegg)

 • Arkitekt:  L2 Arkitekter AS 

Skolen åpnet høsten 2014 og er bygget for 792 elever. Skolen har en realfaglig profil, med ulik kunst som viser dette gjennom hele skolen. Skolen har tre separate fløyer for småskole-, mellom-, og ungdomstrinnet, med en felles grunnetasje som binder bygget sammen.

Inngangsparti

Skolens hovedinngang leder inn et fellesareal med trappeamfi. Dette området brukes også som kantine. Herfra går det trapp opp til administrasjonen og korridorer ut til undervisningsarealene.

Generelle læringsarealer

Småskole-, mellom,- og ungdomstrinnet har alle hver sin fløy som er likt oppbygd med garderober, klasserom og grupperom. Klasserommene er ca. 60 kvm med glassflater ut mot trafikkareal. Deler av glasset er farget etter hvilken fløy rommene befinner seg i.

Spesialavdeling

Skolen har en spesialavdeling for elever med diagnose innen autismespekteret. Avdelingen har garderobe, kjøkken og oppholdsrom,  samt separate undervisningsrom for den enkelte elev. Her er det plass til 12 elever.

Spesialiserte læringsarealer

Alle spesialrom ligger i 1. etasje. Det er to naturfagrom som ligger ved siden av hverandre med plass til 20 elever i hvert rom. Det er et tilhørende forberedelsesrom som er tilgjengelig fra gangen og fra det ene naturfagrommet. Musikkrommet ligger i tilknytning til trappeamfiet, med mulighet for å åpne opp med skillevegg. Det er to tilhørende øvingsrom med inngang fra musikkrommet.

Kunst-, og håndverkavdelingen består av to rom. Det ene har sløyd og keramikk og et mindre verksted med glassvegg. Tegning og tekstil er et eget stort rom. Mat og helse har fem arbeidsstasjoner med plass til fire elever på hver stasjon. Avdelingen har også arealer til teoriundervisning med interaktiv tavle og separate vaske - og kjølerom.

Fellesområder

Skolens bibliotek ligger i andre etasje, dette er delt opp i barne-, og ungdomsavdelinger. Det er tre grupperom i biblioteket.

Bjørnsletta flerbrukshall ligger i sammenheng med skolen. Her er det underjordisk flerbrukshall (størrelse basket  og mulighet for 2-deling med skillevegg), eget styrkerom og danserom.

Areal for personalet og administrasjon

Personalgarderobe og personalrom er i første etasje. Personalrommet består av to rom med skillevegg, slik at den ene delen kan brukes som mindre møterom ved behov. Lærernes arbeidsplasser er lokalisert i fløyene i tilknytning til de ulike trinnene og er organisert som kontorfellesskap. Administrasjonen ligger i andre etasje ved hovedinngangen. Her er det cellekontor, et møterom og et felles samlingsareal utenfor.

Passivhusskole

Fasaden består i hovedsak av natursten og accoyakledning, i tillegg er det brukt resirkulerbart stål og lavkarbon betong med Bubbledeck som er med på å redusere klimagassutslipp. Energien skolen bruker hentes fra 17 geobrønner, og 90 % av behovet til vannbåren varme og varmt vann skal dekkes av disse.

 

Besøk skolens hjemmesider her:

Under: Klipp fra skolens hjemmesider (https://bjornsletta.osloskolen.no)

Bjørnsletta skole, nettsider