Færder videregående skole, Tønsberg

15.02.2016

Færder videregående skole flyttet inn i nye lokaler til skolestart august 2014. Skolen har en flott beliggenhet på en gammel industritomt ved kanalen sentralt i Tønsberg. 


Korte fakta:

 • Navn: Færder videregående skole 
 • Adresse: Banebakken 38,
  3127 Tønsberg
 • Skoletype: Videregående skole
 • Elevtall:  760 (2015)
 • Hjemmeside: www.vfk.no/farder-vgs
 • Ferdigstilt: 2014
 • Bruttoareal:  15.000 kvm 
 • Arkitekt:  WHITE Arkitekter

Bildet over: Færder vgs, Foto: Trond Joelson (www.bygg.no)

Færder videregående skole flyttet inn i nye lokaler til skolestart august 2014. Skolen har en flott beliggenhet på en gammel industritomt ved kanalen sentralt i Tønsberg.

Utdanningsprogram

Skolen har rundt 760 elever og 150 ansatte, og har et kombinert utdanningstilbud med både yrkesforberedende og studieforberedende utdanningsprogram:

 • Bygg- og anleggsteknikk (BA)
 • Design og håndverk (DH)
 • Elektrofag (EL)
 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 • Utdanningsprogram for studiespesialisering (formgivningsfag, påbygg, tekniske og allmenne fag)

Lærlingskole og fengselsundervisning er også en del av virksomheten ved Færder videregående skole. I tillegg driver skolen et eget kurs- og kompetansesenter for næringslivet. 

Hovedstruktur og materialvalg

Skoleanlegget har fire etasjer og består av to bygg på bakkeplan som henger sammen fra 3. etasje med et tredje midtbygg. Bygget er luftig og oversiktlig, og utstrakt bruk av glass i yttervegger synliggjør den industrielle og håndverksmessige virksomheten som foregår i arealene, både for forbipasserende og for skolens elever og ansatte.

Bygget har en luftet pussfasade og enkelte av de solutsatte vinduene har gitterrister foran. 

Innhold i de ulike etasjene:

1. etasje: Kantine, resepsjon og amfi i tillegg til verksteder for Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon.

2. etasje: Generelle undervisningsrom og 1 auditorium i tillegg til verksteder for Teknikk og industriell produksjon /maritime fag.

3. etasje: Generelle undervisningsrom og 1 auditorium i tillegg til verksteder for Design og håndverk og Formgivningsfag.

4. etasje: Generelle undervisningsrom og verksteder for elektrofag i tillegg til administrasjonsarealer. 

 

Undervisningsarealer

Skolen har teorirom i to ulike størrelser, for 15 elever og for 30 elever. Flere av teorirommene for 15 elever har foldevegger som gjør at man kan åpne opp til større grupper på 30 elever.  Gruppeareal er som regel lagt åpent til i tilknytning til trafikkareal.  I verkstedarealene er det etablert "verkstedteorirom", og intensjonen med dette er at man raskt skal kunne skifte mellom praktiske og teoretiske aktiviteter i opplæringen. 

Verkstedarealer for Teknikk og industriell produksjon: 
Plassert i 1. etasje: motorverksted, sliperom, verksted plate/sveis, verksted kjøretøy, verksted bilskade/ lakk, lakkboks, blanderom.
Plassert i 2. etasje: Maritimt simulatorrom, instrumentlab./ riggeloft 

Verkstedarealer for Bygg- og anleggsteknikk:
- Allverksted – Snikkerbua, tømrerverksted.
- Verkstedhall med en sone for betong og forskaling og en sone for mur, steinfag, feier.
- Verksted med en sone for blikkenslagerverksted og en verkstedsone for rør og varme. 

Verkstedarealer for Design- og håndverk og Formgivningsfag:
- Tegnesal, designstudio, trykkerom grafisk, modellstudio og tekstilverksted 

Verkstedarealer for Elektrofag:
- Mulitmedieverksted/ AV-rom, arbeidssone for verkstedbenker m/strøm og prosjektverksteder. 

Garderober og toaletter

Hver elev disponerer et låsbart bok-/garderobeskap. Skapene er innebygd i vegg og plassert i trafikkareal i tilknytning til de generelle undervisningsrommene.

Skoleanlegget har desentraliserte toalettanlegg.  

Fellesarealer

Skolens kantine ligger lett tilgjengelig i første etasje rett inn fra hovedinngangen.  I 3. etasje ligger skolens læringssenter og bibliotek samt IKT servicedesk. Rundt om på skolen, i tilknytning til trafikk-/fellesareal, er det satt av plass til utstilling av elevarbeider i egne utstillingsvinduer.  

Personalarealer

Lærernes arbeidsplasser er desentraliserte og plassert i tilknytning til arealene for utdanningsprogrammet som lærerne jobber på. I 4. etasje finner man cellekontorer for ledelsen og elevtjenesten. 

Uteområde

Skolen er lokalisert rett ved kanalen som skiller Tønsberg og Nøtterøy. I skolegården er det en skulptur av en hodeform i blankpolert stål, laget av kunstneren Ole Lislerud. Skulpturen danner et tydelig markeringspunkt ved inngangen til skolen. I den blanke overflaten gjenspeiles himmelen, landskapet og arkitekturen, og skulpturen skal stimulere til kreativitet og læring hos elevene. 

Eksterne lenker: