Fjellhaug friluftsbarnehage, Tysver

18.05.2015

Fjellhaug friluftsbarnehage åpnet i 2009 og drives etter en avdelingsløs modell med aldersblandet gruppeinndeling. Barnehagen har friluftsliv som sitt grunnfundament, hvor det vektlegges allsidig aktivitet der barna får erfaringer og opplevelser med naturen som læringsarena. 


Korte fakta:

  • Navn: Fjellhaug barnehage
  • Adresse: Hamrane 3, 5563 Førresfjorden
  • Barnehageeier: Tysver kommune
  • Ferdigstilt: 2009
  • Avdelinger: aldersblandet inndeling
  • Barnehagens nettsider:  Klikk her 
  • Bruttoareal: 784 m2
  • Arkitekt: LEADinc

Bildet over: Fjellhaug friluftsbarnehage (foto: LEADinc)

Fjellhaug friluftsbarnehage har egen buss som gjør at de har et større område tilgjengelig for bruk. I nærheten av barnehagen ligger et skogsområde med en koie som er mye i bruk. I tillegg disponerer barnehagen to båter som benyttes jevnlig for å sette og trekke garn. Barna er delt inn i grupper hvor de rullerer mellom tur og barnehage.

Barnehagen ligger på ett plan og er universelt utformet både inne og ute.

Inngang, garderobe og toalett-/stellerom

Barnehagen er på et plan og har flere desentraliserte innganger. Barna har egen inngang med egne garderober for hhv. barn under og over tre år. Begge garderobene er delt inn i en fingarderobe og en grovgarderobe, og barna har to garderobeplasser hver. I både fin- og grovgarderoben er det toalett. I tilknytning til småbarngruppenes garderobe ligger et stellerom.

Soner

I fellesarealet ligger kjøkken med sitteplasser og spisebord for barna. På den ene siden av fellesarealet ligger storbarnsarealet og på den andre siden er arealene for de minste barna. I generelle trekk har disse arealene lik utforming, men varierer noe i størrelse med tanke på aldersgrupper, dekorering og møblering.

Leke- og oppholdsareal for de eldste barna er delt inn i ulike soner med skillevegger, samt en scene med prosjektor og scenelys. I tilknytning til dette arealet ligger også et prosjektrom med smartboard, grupperom. Arealene for de minste barna består av et leke- og oppholdsareal, samt et grupperom og et sansemotorisk rom.

Barnehagen har også et realfagsom med sluk i gulvet og med direkte utgang. Fra uteområdet har barna tilgang til toalett.

Personalarealer

Fjellhaug friluftsbarnehage er utrustet med et stort pauserom med tekjøkken som også blir brukt til møtevirksomhet. I tilknytning til pauserommet/møterommet har de et arbeidsrom for de ansatte som er avgrenset av en skyvedør. Styrer har eget kontor. Barnehagen har egen personalgarderobe med garderobeskap og inngang til dusjrom og toalettrom, samt lager og vaskerom.

Uteareal

Fjellhaug friluftsbarnehage har en flott beliggenhet nær skogen med gode turmuligheter. Utearealet til barnehagen består av flere områder tilpasset for utendørs lek med bl.a. en fotballbane, en sandkasse, en stor lekeplass, sklier og en samisk gamme. Det er også et soveskur ute og et lagerskur for leker o.l. Det er to lekeplasser, en tilpasset de yngste barna og en tilpasset de eldre barna.

 


 

Visjon for barnehagene i Tysvær kommune er  KJEMPE KJEKT.

Fjellhaug Friluftsbarnehage har friluftsliv som sitt grunnfundament og definerer KJEMPE KJEKK slik:

"Med ryggsekken på, Vi er klar til å gå, Med JUBEL & GLEDE, Vi er tilstede".

Hovedmål: Barna skal være natursmarte.

Les mer om Fjellhaug friluftsbarnehage på barnehagens hjemmesider:
www.tysver.kommune.no/om-fjellhaug