Vann i skolens uterom

22.01.2015

Et skoleanlegg med et naturlig og grønt preg bryter med de kjente asfalterte skoleplassene. En bekk eller fonteneelementer med rennende eller sprutende vann kan inspirere til lek, gi skolegården kunstneriske innslag, bidra til å gi skolen et eget særpreg og skape alternative undervisningsrom.


Bildet over: Fra Åsveien skole, Trondheim (Gjengitt med tillatelse fra : www.arkitektur.no)

Vann har en nesten uforklarlig tiltrekning på mennesker, uavhengig av alder og vann som utformingselement i skolegården tilfredsstiller både elevenes ønsker for lek og undervisningens behov for læringsarenaer.

Vann kan gi liv til en kanskje ellers kjedelig skoleplass og inspirere til å lytte til, lede, lukte- og kjenne på. En naturlig eller kunstig bekk med hoppesteiner, sand eller leire til bygging av små demninger og broer, og varierende vegetasjon er et godt alternativ eller supplement til tradisjonelle lekeapparater.
Rennende vann i et "jungelanlegg" eller en hinderløype kan være et morsomt innslag, hvor elevene kan klatre, balansere, henge eller slenge seg over. 

Tilrettelegging for vannlek i skolegården

Vann i skolegården kan skapes ved praktisk tilrettelegging av løsninger for overvann. I stedet for tradisjonelle kummer og drensledninger kan man velge å se på overvannet som en ressurs, både som estetisk og økologisk element, - i stedet for et problem som skal gjemmes bort. 
Ved å lage et system av åpne renner og kanaler kan vannet bli synlig og fungere som vanningssystem i tørkeperioder og dreneringssystem i regnperioder.  Vann kan ledes rundt med planlagte "stoppesteder" underveis med planter, broer, skulpturer, små fossefall og kulper.
Vannarrangement bør være tilgjengelige for alle og planlegges slik at også rullestolbrukere kan komme bort til vanninstallasjonen.

Skolens uterom er elvenes viktigste oppholdsarena store deler av dagen, hele året rundt. Kravene til oversiktlighet og kontroll, særlig i forhold til vannlek, kan noen ganger synes å komme i konflikt med barnas ønsker om lek og fysisk aktivitet. Sikkerhet må vurderes både ved bruk av eksisterende vann på tomta, og ved nyetablering av vannkilder. Man må være særlig påpasselig med dybde i vannbasseng og valg av materialer som er i kontakt med vann. Ved bruk av vann må man ta særlig hensyn til faren for å gli og falle.

Vedlikehold i forbindelse med vann i skolegård

Godt vedlikehold må prioriteres ved alle typer uteanlegg, ikke minst for skolens uteanlegg som utsettes for meget stor slitasje. Vedlikeholdet må være et viktig tema gjennom hele prosjekterings- og planleggingsfasen, enten det er nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Et uteanlegg etableres gjennom en anleggsfase og ferdigstillelse. Om anlegges skal bli vellykket over tid avhenger helt av et godt og jevnlig gjennomført vedlikehold, selv om det i etablering av anlegget er fokusert på sterke og robuste materialer.

Rennende vann i små bekker og fossefall kan være til inspirasjon og glede i skolehverdagen.


Leker til eksterne relaterte saker:


- Skolegården har fått egen elv!
Hatlane skole, Ålesund kommune
Les saken her (ekstern lenke)

- Forprosjekt skolegård Tasta skole, Stavanger kommune
Les saken her (pdf)

- Ladeparken, Trondheim kommune
Les saken her


 

Noen aktuelle lover og forskrifter:


Anbefalinger
(TEK10)
Gjerde rundt dam nær bebyggelse bør gå helt ned til grunnen, være minimum 1,5 m høyt og ha solid fundament.
For hagedam og andre mindre damanlegg vil inngjerding normalt ikke være nødvendig dersom det er truffet andre tiltak for å hindre drukningsulykker. Slike tiltak kan være:
- å anlegge grunne partier med dybde høyst 20 cm der barn kan komme til,
- å sikre med gitter, rist o.l. slik at dybden fra vannspeil til sikring ikke overstiger 20 cm der barn kan komme til, eller
- å bruke vegetasjon eller andre tiltak slik at barn ikke kommer lett til vann.

Send oss en henvendelse