Bruker gymball til stol

22.03.2016

På Bjerkreim barneskole i Rogaland bruker elevene i 5., 6. og 7. klasse terapiball i stedet for stol. Resultatet er elever med sterkere rygg og bedre balanse, og fornøyde lærere, elever og fysioterapeuter.


Bilder: Klipp fra film om prosjektet av Heisholt Inc. (se lenke til filmen under)

For 10 år siden ville fysioterapeuter fra Eureka Dalane Kiropraktorklinikk finne ut hvordan elever har det når de sitter på terapiball. Bakgrunnen er at fysioterapeutene ser at ryggplager i befolkningen fører til økt sykefravær og tapt livskvalitet. Kan dette forebygges ved å gjøre barn og unge sterkere i ryggen og å gi dem et større bevegelsesrepertoar?

De tok kontakt med Bjerkreim barneskole, der to klasser byttet ut stolen med store gummiballer. Etter noen år ble elevene sjekket av fysioterapeuter, og funnene var klare: elevene var signifikant sterkere i ryggen, hadde bedre balanse og bevegelse, og elevene som brukte ball sa også at de sov bra, i signifikant større grad enn de som brukte stol.

Fysioterapeut Frode Skretting trekker fram at barn gjerne søker utfordringer, også når det gjelder bevegelse, og at barns motoriske utvikling henger sammen med de kognitive prosessene. Men når barna begynner på skolen møter de en hverdag med mye stillesitting, og krav om å sitte stille på stolen. For noen barn går dette helt greit, mens det for andre barn er lite stimulerende å sitte stille i lengre perioder. Fysioterapeut Frode Skretting mener resultatet kan være at noen barn mister lysten til å være på skolen.

Ved å sitte på ball unngår elevene statiske sittestillinger, de kan vri seg og skifte stillinger, og balanse og kjernemuskulatur bygges opp. Elevene trekker også frem at det er enkelt å flytte på seg uten å bråke når de bruker ball. Når elevene forlater rommet, settes ballene opp på pulten for å rydde plass til renhold.

Rektor Dag Voigt ved Bjerkreim skole mener de har gjort en god investering. Ballene er billigere enn stolene de ellers ville hatt, men må byttes ut oftere enn stolene. Det positive for barnas helse er det rektor trekker fram som den virkelig gode investeringen.  En motforestilling mot bruk av ball, er at det blir økt uro når elevene sitter på ball. Dette kjenner ikke rektoren seg igjen i, og mener det er vanskeligere for elevene å holde seg i ro når de sitter statisk på en stol gjennom skoledagen.

Fysioterapeut Frode Skretting mener vi å større grad må høre på barna når vi skal finne ut hva som er best for dem. Hans erfaringer etter forsøket med bruk av ball, er at barna selv har gode tanker om hvordan de lærer best.