Regelverk for godkjenning av barnehager

10.01.2012

Det er kommunene som har hovedansvaret for at det bygges barnehager som oppfyller kravene i gjeldende regelverk og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. For utbyggere og planleggere er det viktig å ha god kjennskap til dette regelverket helt fra oppstarten av et prosjekt.


Veilederen «Godkjenning av barnehager» er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet (2006), og denne inneholder informasjon om godkjenningskrav og råd om hvordan kommunene skal håndtere søknader og eventuelle klager over vedtak om godkjenning.

Veilederen gir en oversikt over sentrale lover og forskrifter, og hvilke ansvar og oppgaver eier, tilsynsmyndighet, Fylkesmannen osv. har.

Veilederen er tilgjengelig i pdf-format her (ekstern lenke til regjeringen.no)

Bildet: Utklipp for veilederen "Godkjenning av barnahager", Kunnskapsdepartementet