Høring

07.01.2016

Når planutkastet er ferdigstilt, sendes det på høring. Vanlig praksis er at komiteer og kommunestyret/bystyret gjør vedtak på at planen sendes på høring, uten å kommentere eller ta stilling til de forslag som ligger i planutkastet. 


 

Å ha en sak ute på høring vil si at en offentlig instans ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som det offentlige arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av offentlige tiltak. 

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 27 og 28.

Send oss en henvendelse