Hegg skole, Lier kommune

06.05.2016

Hegg skole i Lier kommune stod ferdig høsten 2015, på samme tomt som gamle Hegg skole tidligere lå. Den treparallelle barneskolen er dimensjonert for 588 elever, og er samlokalisert med flerbrukshall og Lier kulturscene. 


Korte fakta:

  • Navn: Hegg skole
  • Eier: Lier kommune
  • Adresse: Heggveien 4, 3403 Lier
  • Hjemmeside: lier.kommune.no
  • Skoletype: barneskole
  • Dimensjonerende elevtall: 588
  • Ferdigstilt: 2015
  • Bruttoareal: 10.000m2  (inkl. idrett)
  • Arkitekt: L2 Arkitekter AS
  • Landskapsark.: Gullik Gulliksen AS

Hovedfoto: Hegg skole (L2 Arkitekter AS)

Byggingen av nye Hegg skole startet i 2013, samtidig som den gamle skolen ble revet. Elever og lærere ble flyttet til andre skoler i kommunen i byggeperioden på 20 måneder, og i deler av denne perioden fungerte rektor i deltidsstilling som “byggerektor” uten personalansvar. I august 2015 var nytt skolebygg med flerbrukshall og kulturscene klart for innflytting for 450 elever og 60 ansatte, og utearealene var opparbeidet for aktiviteter for ulike aldersgrupper. 

Hegg skole har passivhusstandard. Bygget er i energiklasse A og er BREEAM-NOR sertifisert. Ved valg av materialer har fokus vært på lave klimagassutslipp og robusthet, slik at vedlikeholdskostnadene blir lave.

Fasade utvendig og innvendig i atriet er i teglstein fra Telemark, og taket er dekket med sedum. 

Inngangsparti:

Hovedinngangen fører inn til foaje med trappeamfi. Foajeen binder sammen kulturscene, flerbrukshall og skolen forøvrig. I tillegg til hovedinngangen, har hvert trinnområde og personalet egne innganger med garderobeløsninger. Ute har disse inngangene overbygg og farger som samsvarer med hvert trinnområdes farger innendørs.

Foajeen gir tilgang til bibliotek, administrasjonen, spesialiserte læringsarealer og hjemmeområdene til 1.-4. trinn. Videre er det trapper til 5.-7. trinn og personalområdet, som ligger i byggets 2. etasje.

Sentralt i bygget, rett ved hovedinngangen, ligger bygningens “stamme” - et rundt bygg inne i bygningen, som inneholder bibliotek i 1. etasje og felles læringsrom i 2. etasje. 

Generelle læringsområder

Hjemmeområdene er organisert med tre klasserom, to mindre grupperom og et åpent fellesrom for hvert trinn. Hvert hjemmeområde har egen inngang fra uteområdene og garderobe med toaletter. I det åpne fellesrommet er det lagt til rette for små presentasjoner, samlinger, lesekrok, gruppebord, ladestasjoner for PC-er, storskjerm og lagringsplass for hver enkelt elev. Klasserommene har pulter med lagringsplass, miljøstasjon for søppelhåndtering, vask og vindu ut mot trinnets åpne fellesrom.

Sentralt i bygget er det et rom dimensjonert for 100 elever. Her kan et helt trinn samles for filmvisning og felles undervisning i korte perioder. Det er også mindre grupperom for små elevgrupper, med ulike fasiliteter som kjøkken og interaktive tavler.

SFO har ikke egne arealer, men sambruker arealene i hjemmeområdene til de laveste trinnene. 

Spesialiserte læringsarealer

Rom for kunst og håndverk og mat og helse ligger ved siden av hverandre i første etasje, med direkte adkomst til uteområdet.  Mat og helse-arealene ligger nærmest hovedinngang, kulturscene og flerbrukshall, og har et separat rom med enkelt kjøkken med serveringsluke ut i foajeen. Dermed kan man bruke dette rommet for å enkelt servere i foajeen.
Mat og helse har fire arbeidsstasjoner for elevene og interaktiv tavle for lærer.

Arealene for kunst og håndverk er delt opp i et rom for myke materialer som tekstil og maling, og et rom for harde materialer som leire og sløyd. I tilknytning til disse er det låsbare lærerarbeidsrom, lagerrom og rom for keramikkovn og båndsag.

Musikkrom er plassert mellom hovedinngangen og kulturscenen, og kan brukes som backstageområde for kulturscenen. Musikkrommet har interaktiv tavle, oppsett for kor, piano og opphengsmuligheter for instrumenter. Lier Janitsjar bruker også rommet til deler av sin virksomhet, og har låsbare skap til sitt utstyr. 

Fellesområder

I atriet kan alle skolens elever samles for korte fellessamlinger. For lengre samlinger og forestillinger brukes kulturscenen for alle skolens elever. I “stammens” 2. etasje kan hvert trinn kan samles i en samlingssal dimensjonert for 100 elever. I skolens “stamme” er biblioteket lokalisert i 1. etasje, med glassvegger ut mot foaje og atrium. Biblioteket har flyttbare sittemøbler for elevgrupper. Tilknyttet biblioteket er et stilleområde som kan brukes til lesing og egenarbeid.

I fellesområdet i nærheten av hovedinngangen og atriet er det bordtennisbord og stor størrelse sjakkbrett murt inn i gulvet som elevene kan bruke.

I fellesområdene finnes utstillingsplasser for elevarbeider i skap innfelt i veggene. 

Personalarealer

Administrasjon og ledelse er plassert i 2. etasje med enkel tilgang fra hovedinngangen. Administrasjonen er plassert ved skolens atrium og inneholder individuelle kontorrom til de ulike stillingene, dette inkluderer også vaktmesteren. Arealet har også møterom og resepsjon.

Personalarealene har rikelig med dagslys og er i 2. etasje med god utsikt til skolegården på den  ene siden og utsyn over atriet på den andre. Ansattes arbeidsrom er organisert trinnvis med hylleløsning ved siden av ansattes personlige arbeidsplass. Hvert arbeidsrom har også storskjerm og et lite møteareal som kan brukes til diskusjon og presentasjoner. Personalrommet er plassert ved siden av arbeidsrommene og har rikelig med sitteplasser og kjøkken. 

Garderobe/toalettfasiliteter

Det er tre toaletter i inngangspartiet til hvert trinns læringsareal. Hvert toalett er utstyrt med egen vask og dør. I fellesarealene er skolens toaletter desentraliserte. Garderobene knyttet til flerbrukshallen inneholder tre herregarderober (gutte-) og tre kvinnegarderober (jente-), hver tilknyttet kroppsøvingsarealene. Garderobene er tilknyttet dusjareal med seks dusjhoder i tillegg til en singeldusj i hver garderobe.

Ansattes garderobe er lokalisert i personalarealene. Det er felles garderobe, men toalett og dusjfasiliteter er kjønnsdelte. 

Uteområder

Hegg skoles uteområde ble bygd samtidig som skolen og er i tråd med landskapets form og miljø. Skolen er plassert slik at uteområdet kretser rundt hele bygget. Uteområdene inneholder blant annet skatepark, sandvolleyballbane, ballbinge og kunstgressbane. Dette fremhever Hegg skoles fokus på fysisk aktivitet og lek.

Samlokalisering/flerbruksanlegg

Hegg skole har et tett samarbeid med Lier Kulturscene og musikkskolen bruker skolelokalene til undervisning i blant annet fiolin og piano. Hegg skole har også flerbrukshall som rommer opp til 1000 personer og kan tredeles. Hallen har også buldrevegg og  god lyddemping.

Flebrukshallen er i tillegg tilrettelagt for turn, med instellert turngrop, trampolinegrop og annet turnutstyr. 


 

Statsminister Solberg klippet snoren 

Da skolen ble offisielt åpnet høsten 2015 var det statsminister Erna Solberg som æren av å klippe den røde snoren foran inngangen. Hun stilte følgende spørsmål til elever, ansatte, foreldre og andre fremmøte:

- Kan dere love meg at miljøet på skolen skal bli like bra som bygget og uteområdene?

- JAA! runget det høyt fra alle de fremmøtte. 

Og så langt ser det ut man har klart å følge dette løftet opp på en god måte.


Se også presentasjon av Hegg skole på Arkitektur.no: