"Clever classrooms" i Norge

24.05.2016

I 2015 presenterte professor Peter Barrett forskningsrapporten «Clever Classrooms». I 2016 en oppfølgingsstudie gjennomført i Norge, og Barrett kommer til konferansen i Sandnes 27.-28. september for å presentere resultatene fra «HEAD in Norway».


Mange vil huske at Peter Barrett også tidligere har gjestet konferansen for fysisk læringsmiljø. I 2013 holdt han foredraget «School Spaces and Variations in Pupils Performance». Her orienterte han om HEAD-prosjektet (Holistic Evidence and Design) som på det tidspunktet var inne i en avsluttende fase. Sluttrapporten for prosjektet kom i 2015, og en av hovedkonklusjonene i «Clever classrooms» var at det fysiske læringsmiljøet kan forklare 16 % av variasjonen i elevenes læringsutvikling.

HEAD-prosjektet har vakt stor interesse i mange land, blant annet her til lands. I 2016 har Peter Barrett og hans team ved Salford universitetet i Manchester gjennomført en oppfølgingsstudie i Norge for å vurdere en mulig overførbarhet av resultatene fra hovedprosjektet. Når Peter Barrett nå igjen gjester konferansen vår, vil han presentere funn fra undersøkelsene i Norge og sammenligninger med andre land.

Relaterte artikler om HEAD-prosjektet

Konferanseprogram og påmelding:

Lenke til påmelding konferanse kommer her


 

Figur: utklipp fra HEAD-rapporten Clever Classrooms (University of Salford 2015)