Velkommen til konferanse i Sandnes

25.05.2016

Vi har i dag gleden av å presentere programmet for Utdanningsdirektoratets årlige nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø som i 2016 skal arrangeres i Sandnes. Samtidig er det nå åpnet for påmelding.


Vi har prøvd å sette sammen et bredt program som spenner over flere emneområder, ulike skoleslag og ulike byggtekniske områder.  Vi har hentet inn fagpersoner med høy kompetanse innenfor sitt fagfelt, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

At årets konferanse er lagt til Sandnes er ikke tilfeldig.  Rogaland fylkeskommune har på samme måte som kommunene i Stavangerregionen opplevd stor økning i elevtallet de senere år. Dette har ført til stor byggevirksomhet innenfor barnehage- og skolesektoren, både i form at rehabilitering, utvidelser og nybygg. På konferansens første dag besøker vi flere av disse barnehagene og skolene som gjennom de senere år har kommet til i Sandnes og omkringliggende kommuner.

Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg, og er et møtested hvor det er mulig å få nye impulser og knytte faglige kontakter.
Vi håper å treffe mange nye fjes fra hele landet under konferansen, samtidig som vi også ser frem til å treffe igjen alle dere som etter hvert er blitt gjengangere på konferansen.


Påmelding til konferansen

Samtidig som programmet nå presenteres, åpner vi også for påmelding til konferansen.  Det er mulig å velge mellom flere ulike konferansepakker. Det som i hovedsak skiller de ulike alternativene for deltagelse er hvor vidt man har behov for overnatting eller ikke, og om man ønsker å delta på hele konferansen eller bare en av dagene.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass på workshop dag 2 i sesjon 1. Vi vil oppdatere skjema dersom workshopen blir fulltegnet.

 


 

Informasjon om konferansen, foredragene, foredragsholdere, konferansehotellet, befaringsskoler og - barnehager blir lagt ut konferansesidene.