Klar for å lære

22.08.2016

Selv om mange skoler har et godt pedagogisk tilbud for elevene, klarer mange elever ikke å ta imot all hjelpen skolen tilbyr – fordi de ikke er klare for å lære. 


(Oppdatert sak fra 25.05.2016)

Mari Rege vil diskutere empirisk forskning innenfor sosial- og utviklingspsykologi, som peker mot investeringer skolen kan gjøre i det fysiske læringsmiljøet, for at elevene skal klare å ta et større utbytte av skolens faktiske pedagogiske tilbud.

Investeringer i det fysiske læringsmiljøet kan bidra til elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, som igjen bidrar til elevenes læring.

Mari Rege er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, og er medlem av Ludvigsen-utvalget. Hun har blant annet gjort seg bemerket gjennom en rekke kronikker som skaper debatt og politisk engasjement. Hun har blant annet tatt til orde for økt læringsfokus i barnehagen og fjerning av karakterer i orden og oppførsel i ungdomsskolen.

Konferanseprogram og påmelding: