Befaringer under årets konferanse

25.05.2016

Befaringer på skoler og barnehager er et viktig innslag i konferansen. Som i tidligre år blir det også denne gangen mulighet til å besøke barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. 


I år besøker vi skoler og barnehager både i vertskommunen Sandnes og i flere av nabokommunene. Konferansedeltagerene får mulighet til å velge mellom 4 "befaringsruter", der alle inneholder to besøk. Deltagerne haker av i påmeldingsskjema for hvilket befaringsalternativ man ønsker å delta på.

I det følgende følger en kort presentasjon av skolene og barnehagene vi befarer. 

Barnehager

Barneskoler

Ungdomsskoler

Videregående skoler