Rådalslien skole, Bergen

20.03.2015

Rådalslien skole er en 5-parallellers ungdomsskole som ligger i Fana bydel i Bergen kommune. Skolen ble åpnet i august 2008.  Første driftsår var det kun elever på 8. trinn, andre driftsår 8. og 9. trinn. Fra og med skoleåret 2010 har det vært full drift ved skolen.


Korte fakta:

  • Navn: Rådalslien skole
  • Adresse: Rådalslien 95, 5239 Rådal
  • Hjemmeside: bergen.kommune.no
  • Dimensjonerende elevtall: 450
  • Ferdigstilt: 2008
  • Bruttoareal:  5 200 kvm
  • Arkitekt: b+b arkitekter as

Skolen er bygget over to etasjer med fleksible læringsarealer og har en elevtallskapasitet på ca. 450 elever. Skolebygget er kledd med værhud av tre.

Inngangsparti

Skolens hovedinngang leder inn et fellesareal med trappeamfi. Dette området brukes også som kantine. Skolebygget har tre fløyer som er bundet sammen med en hoveddel. Hver fløy huser de generelle læringsarealene for ett trinn. Hoveddelen har administrasjon, personalfasiliteter, fellessoner, kantine og spesialrom. Transparens er vektlagt i bygget.

Generelle læringsarealer

Skolen er planlagt som en baseskole, hvor hvert årstrinn med plass til 150 elever, har sin egen hjemmebase utformet som egne fløyer på to plan. Basene består av et stort formidlingsrom dimensjonert for 90 elever, og et mindre formidlingsrom dimensjonert for 60 elever. I tilknytning til hvert formidlingsrom ligger også hhv. fire og tre stillerom/grupperom. Basene er møblert for å lære på en annen måte enn på en tradisjonell måte. Basene er utstyrt med interaktiv tavle og whiteboard.

Alle skolens funksjoner er bundet sammen med en hoveddel. Hjemmebasene ligger på sørvestlig side med store nordvendte vindusflater. Dette gir maksimalt gode dagslysforhold i hele hjemmebasen.

Spesialiserte læringsarealer

Spesialrommene ligger i hoveddelen, på nordøstlig side med stor åpenhet mot nordøst. Dette innlemmer uterommene i undervisningsarealene både reelt og i form av større romfølelse.

Naturfagavdelingen består av to rom. I avdelingen er det demonstrasjonsbenk for lærer og elevarbeidsbord for elevene.

Kunst- og håndverkavdelingen består av tre rom; sløyd, keramikk og tegning/tekstil, samt lager.

Mat og helse er lokalisert i tilknytning til kantina, og har fire arbeidsstasjoner med plass til fire elever på hver stasjon.

Fellesområder

I hoveddelens finner man fellessoner, kantine og biblioteket. Disse arealene er lokalisert i både første og andre etasje, og er knyttet sammen med et trappeamfi. Skolen har tre auditorier med plass til 80 elever, disse er lokalisert i tilknytning til hver sin base. Idrettsarealer er i eget bygg på skoletomten.

Personalarealer

Lærernes arbeidsplasser er lokalisert i fløyene i tilknytning til de ulike trinnene, og er organisert som kontorfellesskap. Administrasjon og personalfasiliteter er i hoveddelen i andre etasje ved hovedinngangen. Her er det cellekontor, et møterom og resepsjon. Personalrommet ligger i tilknytning til administrasjonen og består av to rom med skillevegg, slik at den ene delen kan brukes som mindre møterom ved behov.

Uteområde

Utearealet er parkmessig opparbeidet og det er kort avstand til store naturområder. Skoletomten ligger i et område med fine sol- og utsiktsforhold. Parkerings- og tilkomstforholdene ved skolen er gode. Bybanen har også stopp ikke langt unna skolen.