Politisk behandling

07.01.2016

Etter at høringsperioden er avsluttet vil høringsinnspillene bli vurdert og planutkastet eventuelt bli justert i henhold til innspillene.


 

Dersom det kommer inn mange høringsinnspill kan det være nyttig å skrive korte sammendrag av innspillene, som sorteres etter tema. På den måten vil politikerne som skal behandle planen få innblikk i hva høringsinstansene kommenterer, samtidig som de ikke trenger å lese alle dokumentene. Høringssammendragene kan legges ved den politiske saken.

Siste del av planarbeidet består i utarbeidelse av en politisk sak, hvor planutkast og høringsinnspill sammenfattes til konkrete forslag til strukturendringer. Planutkastet og høringssammendragene/høringsuttalelsene legges ved den politiske saken.

Planen behandles deretter i ulike utvalg, med endelig vedtak i kommunestyre/bystyre.

Send oss en henvendelse