Frydenberg ungdomsskole, Oslo

23.03.2012

Skolebygget er opprinnelig et industribygg fra 1947, men etter en omfattende totalrehabilietering stod skolen klar til å ta imot elever fra 2012. Fasaden og den store auksjonshallen er videreført med innvendig åpen takhøyde i hallen på 17 meter. Skolen ligger sentralt i ny boligbebyggelse med utsikt til høye boligblokker i alle retninger.


Korte fakta:

 • Navn: Frydenberg ungdomsskole
 • Adresse: Frydenbergveien 48
 • Hjemmeside: frydenberg.osloskolen.no
 • Dimensjonerende elevtall: 600
 • Ferdigstilt: 2012
 • Bruttoareal:  6.450 kvm
 • Arkitekt: Arch Uno AS
 • LARK: Sundt & Thomassen as

Bildet over: Fra hovedinngang Frydenberg ungdomsskole (foto: osloskolen.no)

Innvendig er det er gjennomgående utstrakt bruk av glass i vegger. Skolen fremstår som oversiktlig og lett å finne frem i – også for besøkende som aldri hadde vært der før.

Generelle læringsarealer

Opprinnelig var det bygd åpne undervisningsrom med plass til 60 elever. Før åpningen av skolen ble disse rommene delt i to med tette vegger. Realiteten ble derfor mer tradisjonelle klasserom med plass til 30 elever. Alle dører og vegger som skiller klasserom og korridor er transparente. I tillegg er det store vinduer i rommene slik at mye dagslys slippes inn.

Skolen har mange grupperom i ulike størrelser. Disse veggene og dørene er også transparente.

Skolen har to auditorier som hver rommer 60 elever.

Spesialiserte læringsarealer

 • Flerbrukshall av størrelse volleyballbane og liten tribune. På grunn av begrenset uteområde er idrettshallen lagt under bakken.
 • Fire spesialiserte rom for faget kunst- og håndverk. Disse er «tre og metall», «keramikk», «teknologi og design», samt «tekstil og tegning». Rommene ligger vegg-i-vegg og er atskilt med tette vegger foruten transparente dører som gir innsyn til rommene fra fellesarealene.
 • Mat og helse. Plass til 25 elever.
 • Naturfagrom for 30 elever og forberedelsesrom
 • Matematek for 30 elever
 • Fire rom satt av til faget musikk for 30 elever. Dette inkluderer øvingsrom, opptaksrom og lager. Rommene er godt lydisolert.

Fellesområder

Alle fellesområdene ligger i eller ved den store hallen. Her finnes kantinen og et stort trappeamfi («fugleberg»/ «pedagogisk trapp») med plass til alle elevene. De spesialiserte læringsarealene og biblioteket ligger rundt hallen og alle har inngang ut mot hallen.

Garderobe/ toalettfasiliteter

Toalettene er desentraliserte, og alle elevene har garderobeskap ved skolens hovedinngang.

Personalarealer

I 1.etasje er det arbeidsrom for administrasjonen, resepsjon, bydelskontoret, helsesøster og vaktmester. Administrasjonen sitter i dag i åpent landskap ved siden av resepsjonen. De har et ønske om å skille av rommet for å unngå unødvendige forstyrrelser. Administrasjonen har kun et lite møterom tilknyttet.

Lærerne har sine arbeidsplasser i nærheten av undervisningslokalene i 2. etasje. Lærere på et team deler rom. Personalrommet ligger i 1.etasje i tilknytning til administrasjon, resepsjon og øvrige kontorer.

Uteområde

Skolen har et begrenset uteområde. Av den grunn har skolen takterrasse og et større innendørsområde for elevene. Det er nøkkeladgang til terrassen, og tenkes å være åpen for elevene under oppsyn av lærere. En atskilt del av terrassen er ment å være forbeholdt skolens ansatte.

I skolegården er det noe grøntareal og vannspeil.

Samlokalisering /flerbruksanlegg

Bydelen har drifter skolens kantine for arbeidstrening. Det vurderes om arbeidstreningen også kan foregå på skolens bibliotek.

Skolebygget har et potensial for sambruk med andre organisasjoner som ønsker å benytte deres spesialiserte læringsarealer (f.eks. idrett, kunst- og håndverk og musikk).

Byggekostnader: Ca. 900 000mill.

Arkitekt: Arch Uno AS

Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS