Veitvet skole (1-10), Oslo

31.05.2016

Anlegget er bygget som et OPS-prosjekt, med Skanska SEU som byggherre og Skanska Norge AS som hovedentreprenør. Bestiller av byggeprosjektet er Utdanningsetaten i Oslo kommune.


Korte fakta:

 • Navn: Veitvet skole
 • Adresse: Veitvetveien 21, 0596 Oslo 
 • Skoletype: Barne- og ungdomsskole
 • Hjemmeside: veitvet.osloskolen.no
 • Dimensjonerende elevtall: 840
 • Ferdigstilt: 2015
 • Bruttoareal: 11 424 m2 (inkl. flerbrukshall)
 • Arkitekt: Link Arkitektur AS

Hovedfoto: Veitvet skole (Hundven- Clements Photography)

Anlegget er utformet med tre bygningskropper som møtes rundt et torg. Bygget strekker seg over tre plan. Bygningen har passivhusstandard, og er BREEAM sertifisert med karakteren Very Good.

Inngangsparti

Skolen har en felles hovedinngang i tillegg til flere desentraliserte elevinnganger. Når man går inn hovedinngangen kommer man rett inn i skolens torg med trappeamfi. Herfra er det kort vei til skolens resepsjon og ledelse i byggets 2.etasje.

Generelle læringsarealer/ hjemmeområder

Hjemmeområdene er organisert med ett hovedrom med plass til 40 elever og flere mindre grupperom. De fleste hjemmeområdene har fire grupperom, der hvert grupperom har plass til 10 eller 20 elever, men dette variere noe mellom hvert hjemmeområde. Veggene mellom hovedrommet og grupperommene er helt eller delvis i glass, slik at det er god visuell kontakt mellom rommene.I hovedrommene har elevene personlig lagringsplass i bokser, plassert i flyttbare hylleseksjoner. I de minste grupperommene er det White Board, i de større grupperommene og hovedrommet er det smart Board. I ett av grupperommene er det myke sittemøbler som kan organiseres som sofa i ulik formasjoner.

SFO sambruker arealene i hjemmeområdene til de laveste trinnene, i tillegg har SFO et eget formgivingsrom.

Spesialutstyrte læringsarealer

Skolen har spesialutstyrte læringsarealer for: musikk, mat og helse, kunst og håndverk, naturfag og kroppsøving (flerbrukshall). De spesialutstyrte læringsarealene ligger samlet i byggets 1. etasje.

 • Musikkarealene består av et hovedrom med tre øvingsrom i direkte tilknytning. Musikkrommet er plassert ved trappeamfiet, og veggen ut mot trappeamfiet kan åpnes opp slik at sceneområdet foran trappeamfiet blir større.
 • Mat og helse- arealene består av ett kjøkken med fem arbeidsstasjoner. Hver arbeidsstasjon har plass til fire elever. I tilknytning til kjøkkenet er det et tørrvarelager og et tørke-/vaskerom.
 • Naturfagarealene består av to hovedrom, samt et felles forberedelsesrom og et lite vekstrom.
 • Kunst - og håndverksarealene består av større og mindre rom for ulike funksjoner: tegning/maling, tekstil, tre og leire/ keramikk.
 • Flerbrukshallen er av håndballbanestørrelse og kan tredeles.

Fellesarealer

Skolen har en kantine med plass til ca. 100 personer. Skolen har også et bibliotek, og et auditorium med plass til 90 personer og et sitteamfi med plass til ca. 200 personer.

Personalarealer

Lærerarbeidsplassene er desentraliserte og organisert i teamkontorer, størrelsen på kontorene varierer. Administrasjonen sitter i landskap/ cellekontor, rett ved skolens resepsjon.

Garderobe/toalettfasiliteter

Toalettene er spredt i bygget, og hvert toalett er plassert i et eget rom med vask. De lavere trinnene har fin- og grovgarderober, fra mellomtrinnet har elevene hvert sitt låsbare skap.

Uteområde

Skolens uteområdet er preget av grønne omgivelser og variert beplantning. Uteområdet byr på varierte aktiviteter for lek, fysisk aktivitet og sosial samhandling. Her finnes blant annet ballbinge, basketballbane, diverse lekeapparater, sittebenker og trappeamfi.

Plantegninger og bilder 

Last ned plantegninger av skoleanlegget:

Plan 1.etasje

Plan 2.etasje

Plan 3.etasje  

For å se flere bilder av skolen, klikk HER. (ekstern nettside)