Idé og erfaringsrapport om skolegårder

18.01.2010

Skolens uteareal spiller en viktig rolle som rom for lek og utfoldelse i skoletiden, som nærmiljøanlegg og potensiale som det utvidede klasserommet; et sted for læring og utvikling. I 1999 gav Oslo kommune ved Utdanningsetaten, eller Skoleetaten som det dengang het, ut en idè og erfaringsrapport basert på programmet Forbedring av skolegårdene i Oslo.


Bildet: Fra Uranienborg skole (Foto: Claussen & Heyerdahl as 2010)

Skolegårdene i Oslo varierer stort i både utforming og størrelse. Rapporten presenterer 8 utviklingsprosjekter for skolegårder i Oslo. I tillegg inneholder den også generelle og prinsipielle drøftinger av skolens uteområde. Til tross for at dette etterhvert begynner å bli en del år siden rapporten kom ut, er den fremdeles aktuell.

Den er utarbeidet av Bjørbekk og Lindheim AS ved Guro Maardalen og Tone Lindheim.

Rapporten kan lastes ned her 

Relatert sak:

Send oss en henvendelse