Skolens utearealer

07.10.2010

- om behovet for arealnormer og virkemidler.

Helsedirektoratet utarbeidet i 2003 rapporten "Skolens utearealer, om behovet for arealnormer og virkemidler". Hovedfokus i rapporten er skolegården, det vil si elevenes bruksareal.


Dette defineres som tilgjengelig nettoareal innenfor tomtegrensen når bygninger, parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene elevene har til rådighet, inkludert beplantning, bevart natur og lignende.

Skolenes utearealer som arena for fysisk aktivitet blant barn og unge er et sentralt tema. Bakgrunnen er at barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i undervisningssammenheng og i fritiden. Skolenes utearealer har derfor fått økt betydning, ikke minst for fysisk aktivitet og derigjennom barnas helse og trivsel.

Send oss en henvendelse