Nesøya skole, Asker kommune

02.06.2016

Nesøya barneskole i Bærum sto ferdig høsten 2015 og er tegnet av Link Arkitektur. I dag går det 475 elever på skolen, men den er dimensjonert for 580. Bruttoareal er 11.000m2. 


Korte fakta:

  • Navn: Nesøya skole
  • Adresse: Tverråsen 4, 1397 Nesøya
  • Hjemmeside: asker.kommune.no
  • Skoletype: barneskole
  • Dimensjonerende elevtall: 580
  • Ferdigstilt: 2015
  • Bruttoareal: 11.000m2  (inkl. idrett)
  • Arkitekt: Link Arkitektur as
    (inkl. Plan, LARK og  IARK) 

Bildet over: Nesøya skole (Foto: Asker kommune)

Bygningen omfatter idrettshall og parkeringskjeller for 65 biler. Skolen er et kompakt passivhus og har to innganger. Fasadene er bygd med slitesterke materialer som teglstein og blikk..

Skolebygget er delt inn i tre etasjer. I første etasje finner man en elevsone for to trinn, spesialrom for mat og helse og kunst og håndverk, naturfagrom, idrettshall og scene/musikkrom foran en kunnskapstrapp opp til tredje etasje. Både idrettshall og amfi kan romme hele skolen. I annen etasje finner man tre elevsoner med plass til fem trinn. I tredje etasje ligger én elevsone for to trinn, i tillegg til administrasjon, teamrom for lærere, personalrom og bibliotek.

Inngangsparti

Skolen har to innganger. Hovedinngangen er plassert ut mot skolegården, og er utstyrt med både avskrapningsrist og dørmatter (utvendig og innvendig) for å forhindre at sand og smuss blir tatt med inn. I tillegg er det et overbygg, slik at snø og is ikke samler seg rundt inngangspartiet.

Generelle læringsarealer

Trinnområdene inneholder et amfi hvor man har mulighet til å samle alle elevene på trinnet, 6 grupperom med plass til 28 elever og 3-4 mindre grupperom. Rommene har klare glassvegger som gir lys og oversikt. Elevene har tilgang til toaletter og garderober direkte fra trinnområdet.

Utenfor hvert trinnområde er det elevgarderober hvor barna kan henge seg yttertøy og sko, og deretter gå inn i ren sone. 

Spesialiserte læringsarealer

I første etasje er arealer for mat og helse og kunst- og håndverk lokalisert. Kjøkkenet er stort med god oversikt og har kapasitet til en hel klasse. Kunst- og håndverksarealet er delt inn i egne rom for de forskjellige aktivitetene. 

Naturfagrommene er utstyrt med tilpassede læringsressurser og redskaper. De roterbare stolene gjør elevene fleksible med tanke på kommunikasjon i undervisningen.

Idrettshallen har størrelse som en håndballbane, og kan deles opp i tre enheter. I hallen er det faste tribuner og teleskoptribuner med plass til 600-700 gjester.

Fellesområder

Amfiet strekker seg opp gjennom hele bygget.  Her kan hele skolen samles. Ved siden av inngangen ved kunnskapstrappen i første etasje ligger et lite kjøkken/kiosk, noe som gjør den godt egnet for utleie til andre arrangementer på kveldstid. Scenen kan også brukes som musikkrom.

Personalarenaer

I tredje etasje er personalarenaene med et stort, lyst personalrom med kjøkken, møterom og åtte teamrom. I personalrommet er det godt med dagslys, og det er tilrettelagt med både sofaseksjoner, møtearealer med digital tavle. Lærerarbeidsplassene og to møterom er lokalisert ved personalrommet.  

Administrasjonen er lokalisert på andre siden av etasjen. Her finnes resepsjon, kontorer, hvilerom, arkivrom og tre møterom. Det er også et eget kjøkken tilknyttet denne avdelingen. Kontor og møterom har god tilgang til dagslys.

Helsesøster har en egen avdeling i 3. etasje med venterom, toalett og romslig kontor med sofa. I 3. Etasje er det ogå et romslig dataverksted.

Uteområde

Det er et stort uteområde tilknyttet skolen. Det varierte terrenget gir mulighet til et mangfold av aktiviteter. I tillegg er det tilrettelagt for fotball, bordtennis, klatring, paradis og lekeapparater. Skolegården er oversiktlig og trygg, og man har også utsyn fra personalarealet. 

Samlokalisering/flerbruksområder

I idrettshallen kan hele skolen samles. Den har teleskopamfi og disponeres av skolen frem til kl. 17. Etter det disponerer idretten i Asker hallen frem til kl. 23 på kvelden. Hallen brukes også til turneringer i helgene.

SFO holder til i eget lokale som er integrert i skolebygningen. Grendehuset "Regnbuen" er først og fremst et stort oppholdsrom og storkjøkken.  Elevene blir servert mat som lages på kjøkkenet. Utenom SFO-tid kan lokalet leies ut til bursdager og lignende.

 Bildet: Fra generelle læringsarealer, klasserom (Foto: linkarkitektur.com)