Moderne belysning i skolen

03.06.2016

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. I denne artikkelen presenteres et eksempel på moderne belysningsløsning som er benyttet ved nye Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. 


Bildet: Brukerpanel med ulike valg for lyssettingen. Intuitivt og lett å bruke for både lærere og barn. 

Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning)

På Kongsgårdmoen skole er det valgt å ta i bruk en belysningsløsning i klasserommene som kalles Human Centric Lighting, eller «menneskeorientert belysning» på norsk. Human Centric Lighting-løsninger har til hensikt å støtte menneskets døgnrytme, forbedre konsentrasjonen, forhindre søvnforstyrrelser og gi bedre velvære. Denne belysningsløsningen gir mulighet for å endre lysets fargespektrum, intensitet og tid, som er egenskaper ved lyset som har påvirkning på menneskets fysiologiske reaksjoner.

I klasserommene på Kongsgårdmoen skole er det et veggmontert brukerpanel som gjør at brukerne kan endre belysningen etter behov, men det er også lagt inn noen forhåndsinnstillinger. I første skoletime er alltid «energilyset» på, for å stimulere døgnrytmeeffekten. Etter dette kan brukerne velge mellom tre ulike lyssettinger:

  • «Standardlyset» / nøytralhvitt lys for generelt godt arbeidslys og gode arbeidsforhold. 
  • «Fokuslyset» / kaldhvitt lys for konsentrert arbeid, prøver m.m. 
  • «Avslapningslyset» / varmhvitt lys for avslapning, historiefortellinger m.m.

Både fokuslyset og avslapningslyset er slik at det settes automatisk tilbake til standardlys etter en stund, fordi disse ikke regnes som gode arbeidslys over lengre tid. Overgangen fra det ene lyset til det andre lyset merkes ikke, og slike «usynlige” lyssettingsløsninger skal gjøre at det ikke distraherer eller irriterer brukerne.

Aktuelle krav for belysning i skolen

- Krav til belysningsstyrke er gitt i Norsk Standard NS-en 12464-1, Lyskulturs publikasjon 1b (Luxtabellen).
- Teknisk forskrift TEK 10 kapittel 12 og 13 angir også krav til belysning inne og ute. Nye skolebygg og større rehabiliteringer som krever byggesaksbehandling, skal tilfredsstille disse kravene, inkludert krav til universell utforming.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med belysningsleverandøren som er benyttet på Kongsgårdmoen skole.
Lenke til leverandørens presentasjon av prosjektet