Bryne vgs, Rogaland

06.06.2016

De to videregående skolene på Bryne, Bryne vidaregåande skule og Time vidaregåande skole, ble slått sammen til Bryne vidaregåande skule i 2014. Byggearbeidene ved det nye skolebygget startet opp i august 2012, og de to første byggene ble tatt i bruk i juni 2015. Et tredje bygg skal ferdigstilles sommeren 2017. Samlet areal for skolen blir ca. 28.000 kvm, og skolen får plass til 1.550 elever.


Korte fakta:

  • Navn: Bryne vidaregåande skule 
  • Adresse: Hetlandsgata 27, Bryne
  • Skoletype: Videregående skole
  • Dimensjonerenede elevtall:  1550
  • Hjemmeside: www.rogfk.no/bryne
  • Ferdigstilt: 2015/2017
  • Bruttoareal:  28.000 kvm
    Inkl. siste byggetrinn, ferdig 2017.
  • Arkitekt: Asplan Viak AS

Bildet: Nye Bryne vgs ble tatt i bruk i juni 2015 (Foto: Øystein Otterdal. NRK Rogaland)

Saken er oppdatert 07.03.2018

De to første byggene som nå er tatt i bruk gir plass til Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Idrettsfag, Arbeidstrening, Helse- og oppvekstfag, Service og samferdsel og Restaurant- og matfag. 
I det tredje bygget blir det plass til Bygg– og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon og Hverdagslivstrening. Bygget vil inneholde undervisningsrom, verksteder, kontorer og arbeidsrom for lærere. Planlagt innflytting her er våren 2017.

Bryne vgs er en av landets største videregående skoler med 1550 elever og et bredt tilbud fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsfag, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, medier og kommunikasjonsfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel, studiespesialiserende og teknikk og industriell produksjon. Skolen har i tillegg flere grupper innenfor spesialundervisning.

Byggene har et visst industrielt preg kombinert med sterke farger; passende transparens og varierte undervisningsrom med en iboende generalitet. Det er lagt vekt på gode allmenninger med lyse og åpne flater. Arbeidsrom for lærere og spesialrom er lokalisert i tilknytning til de ulike utdanningsprogrammene med bibliotek, studieverksted og en fleksibel kantine som fellesareal i hjertet av skolen. I denne delen av skolen sitter også støttefunksjoner så som rådgivere, ppt, helsesøster og oppfølgingstjenesten.

Vindturbinder og solfangere

Byggene er merket energikarakter A med varierte energikilder. Skolens varmepumper i tilknytning til geobrønner, dekker 90 % av oppvarmingsbehovet og 30% av totalt energibehov. I tillegg har man solfangere til oppvarming av forbruksvann; og vindturbiner og solceller som er med på å dekke deler av forbruket til strøm. Disse tekniske løsningene blir også brukt til undervisning for egne elever.

Parkanlegg og kunst i uteområdet

I skolens uteområde har de overordnede ganglinjene vært premissgivende for disponeringen av tomten. Anlegget er delt inn i to hovedområder; parken og skoleplassen.

Utsmykking av uteområdet, på og rundt skolen, er det den lokale kunstneren Marit Aanestad som har stått for. Hun har blant annet designet tre paviljonger i stål som er plassert i parken mellom byggene. På paviljongene kan man se sangtekster av de lokale musikerne Skambank, Tønes og Kaizers Orchestra preget inn. Skoleanlegget ligger sentralt i Bryne og har blitt til en ny park til byen.


 Tillegg 07.03.2018:

Høsten 2017 ble Bygg C tatt i bruk. Det tredje og siste bygget på Bryne videregående skole skiller seg ut fra de tidligere teglsteinsbyggene med lyse fasader av aluminiumkassetter og kanalplast.

Les om Bygg C og se bilder fra skolen her (www.bygg.no)


Bildet under: «High Five». To brettede stålplater skal gi ly og nett-tilgang for elevene.

 

Relaterte artikler:

Flere bilder fra uteområdet på landskapsarkitektens hjemmesider.

Mer om opplæringstilbudet ved skolen på vilbli.no

Presentasjon av Bryne vgs på www.bygg.no med blant annet flere byggtekniske detaljer: