Kristianslyst skole, Stavanger

06.06.2016

Kristianslyst skole er en ungdomsskole som stod ferdig til skolestart 2014 og ligger sør i Stavanger. Skolen har i 2015/2016 ca. 380 elever fordelt på 14 klasser. Skolen er bygget som passivhus med miljøvennlige løsninger, og ble nominert til Norsk lyspris for 2014.


Korte fakta:

Bildet: Fra hovedinngangspartiet (Foto: Sven-Erik Åkermann)

Bygget har et bruttoareal på omkring 5900m2, og strekker ser over to etasjer. Hovedkonseptet er en kompakt bygning lagt tett inntil tomtegrensen. Skolen er bygget etter prinsippene for passivhus.

Inngangsparti

Skolens hovedinngang ligger på plan 2 med direkte tilkomst fra Skolevollen. Her kommer man direkte inn til vestibylen på toppen av amfiet som er skolens store samlingsarena midt i bygget.  
Elevinngangene er på nivå 1 med direkte inn/utgang til skolens uteareal i sørvest. Her har elevene låsbare garderobeskap. Det er også felles toalettanlegg i tilknytning til garderobene.

Generelle læringsarealer

Hjemmeområdene ligger i 2. etasje. Hvert årstrinn disponerer 6 klasserom. Disse er organisert på rekke etter hverandre, med mulighet for å åpne opp mellom to og to rom. Hvert trinn har tilgang på fire grupperom innenfor sitt hjemmeområde. Grupperommene er plassert inn i bygget med vinduer mot fellesarealet midt i bygget. Vindusfeltene kan blendes helt slik at man kan hindre inn- og utsyn når det er ønsket. Vindusfelt i vegger mot fellesareal i hjemmeområdene er i frostet glass.

Gangarealet mellom klasserommene og grupperommene har god bredde og er brutt opp med en nisje der det er montert opp kjøkkenbenk med to vasker.

Alle hjemmeområdene har egne ankomster/trapper fra garderobeanlegget i første etasje. Det er også mulig å komme fra første etasje til hjemmeområdene via heis.

Det er elevtoaletter i alle hjemmeområdene. I tillegg er det et større felles toalettanlegg i tilknytning til garderobeanlegget i første etasje.

Spesialiserte læringsarealer

Spesialiserte læringsarealer er samlet på nivå en.  Mat og helse er en egen avdeling med to kjøkkenrom, et rom for bespisning og teoriundervisning og flere mindre rom med støttefunksjoner.  I begge kjøkkenrommene er det 4 arbeidsstasjoner. Elevkantinen ligger i direkte tilknytning til avdelingen.

Skolen har to større undervisningsrom tilrettelagt for undervisning i naturfag. Et forberedelsesrom ligger i direkte tilknytning til begge naturfagrommene.

I musikkundervisningen benyttes musikk/dramarom til samlinger for hele undervisingsgrupper. I tillegg har man tilgang på flere mindre øvingsrom for øving individuelt eller i grupper. Ved fremføringer og større samlinger benyttes scene og tribune i aula.

I kunst og håndverk disponerer skolen tre verkstedrom med tilhørende lager. Vindusfeltene i yttervegger strekker seg fra gulv til tak, og det er valgt transparente løsninger i vegger mellom verkstedene. Dette medvirker til at arealene virker lyse og godt oversiktlige.
På tre- og metallverkstedet står det flere dreiebenker oppstilt langs den ene langveggen. På motsatt side står det oppstilt flere ulike fastmonterte maskiner som benyttes i arbeidet her. Arbeidsbenkene står på rekke midt på gulvet, og har plass til 4 elever pr. stasjon.

Skolen har også et undervisningsrom for teknologi og design. Her er det satt opp stasjonære pcer som benyttes i ulike undervisningssammenhenger.

Fellesarealer

Skolen har et stort fellesareal midt i skolebygget. Dette er skolens Aula. Fra gulvnivå i første etasje er det direkte tilgang til musikk/dramarom. Det er montert foldevegg mellom musikkrommet og aulaen, slik at man kan åpne og lukke etter behov. En tribune/læringstrapp binder det nederste nivået sammen med andre etasje. På toppen av trappen ligger skolebiblioteket.
Skolen bruker mye tid på musikk og drama, og fellesområdene rundt aulaen er gode å ha ved fremføringer. Det blir blant annet satt opp tre årelige revyer her; en på 9. trinn, en på 10. trinn og en med 10. klasselærerne som avslutning på 10. skoleår. 7. trinn på barneskolene er blant de som blir invitert til å se forestillingene.

På bakkenivå i øst har elevene tilgang til et kantineområde. Fra kantinen har brukerne fin utsikt over deler av skolens uteområde.

Arealer for administrasjon og ansatte

Skoleledelsen og administrasjonen er lokalisert like ved hovedinngangen i 2. etasje. Via et venterom kommer besøkende inn til ekspedisjonen. Kontorer for rektor og avdelingsledere ligger på rekke videre innover i lokalene. Det er også et lite samtalerom, kopirom og arkiv i avdelingen.

Via forgang og venterom til administrasjonen, har de ansatte tilgang til personalrommet og til garderober. Arbeidsrommene for lærerne ligger i tilknytning til elevenes hjemmeområder. Skolebyggets kompakte utforming gjør at det er relativt korte avstander fra arbeidsrommene og andre funksjoner for personalet.

Uteområdet

Skolens uteareal er opparbeidet som et høystandard utendørsanlegg, med varierte møblerings- og aktivitetssoner og flere integrerte funksjoner som ivaretar diverse trafikale forhold.

Skolebygget er plassert i nordvestlig del av tomten, noe som gir store og solrike utearealer mot sør og øst. Aktivitetsområder er etablert nær nytt skolebygg og store sammenhengende områder med træet og plen danner en solid buffer mot tilgrensende boligbebyggelse.

Uteanlegget inviterer både jenter og gutter til varierte fysiske aktiviteter og tilbyr mange ulike møtesteder. Området er planlagt med tanke på et mangfoldig tilbud til alle aldersgrupper, men med særlig fokus på aktiviteter som treffer ungdommens behov. Anlegget er tilgjengelig for brukere i nærmiljøet på ettermiddagstid og på skolens fridager.

Uteområdet blir presentert på landskapsarkitektens nettsider med bilder og tekst. Lenke til presentasjonen her: