Sørbø barnehage Sør, Sandnes

07.06.2016

Sørbø-barnehagene består av to bygg som drives i det daglige hver for seg.   Sørbø Sør åpnet høsten 2014, og har 6 avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Sørbø Nord åpnet høsten 2015, og har 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Tilsammen er det 155 barn i barnehagen og  40 ansatte, inkludert lærling og støttepersonell.


Korte fakta:

 • Navn: Sørbø barnehage, Sør
 • Adresse: Sørbøveien 59, 4323 Sandnes
 • Eier: Sandnes kommune
 • Hjemmeside: Sørbø barnehage
 • Antall barn: 89 barn
 • Avdelinger:  6 avdelinger 
 • Størrelse:   ca 1360 m2 (BTA)
 • Ferdigstilt: 2014
 • Arkitekt: Asplan Viak as

Bildet: Sørbø barnehage avdeling sør (Foto: www.kolnesmaskin.no)

Sørbø barnehage avdeling Sør har 3 baser, tilsvarende 6 avdelinger. Fire avdelinger er for barn i alderen 1-3 år og disse har sine baser i første etasje. To avdelinger er for barn i alderen 3-6 år har sine baser i andre etasje.

 • Jotnene (1-3 år)
 • Dvergene  (1-3 år)
 • Hugin  (1-3 år)
 • Munin  (1-3 år)
 • Valhall  (3-6 år)
 • Midgard  (3-6 år)

Et stort kjøkken/fellesrom midt mellom avdelingene danner en møteplass for småbarnsavdelingene. Barna inntar måltidene sine her i fellesarealet. Kjøkken i første etasje har egen inngang for vareleveranser. 

I basene har to avdelinger et stort oppholdsrom hver disponibelt. I tillegg til basene i 1. etasje, er det møterom og bibliotek/grupperom. I tilknytning til avdelingene er det et stort oppholdsrom for vogner. På grunn av byggets utforming, var det en utfordring å sikre gode lysforhold i første etasje. Dette ble løst med gjennomgående vindu i gangareal, stor takhøyde, store vindusflater, og vinduer i dørene inn til avdelingene.

Vinduer i dører og vegger sikrer ikke bare bedre tilgang til lys. Bruk av vinduer bidrar også til god kontakt og innsyn for både barn og voksne. Alle oppholdsrom har vindusfeflt både i barne- og voksenhøyde.

Barnehagen har tre garderober for barna, alle med egne innganger. Garderobene består av fingarderobe og grovgarderobe.Det er 3 toaletter og 3 stellerom i tilknytning til hver bases garderobe i første etasje. I andre etasje er det 2 stelleplasser og 4 toaletter. Garderoben i andre etasje har innvending adkomst via trapp og heis. Det er også mulig å benytte utvendig trapp; - "den gule trappen".

Personalavdeling

Personalavdelingen ligger i andre etasje og er dimensjonert for 28 ansatte. Her er det personalgarderober med wc og dusj, pauserom dimensjonert for 30 personer, et møterom, arbeidsrom for 10 personer og et kontor for barnehagestyrer.

Uteområdet

Tomten har et oppgitt areal på vel 4 mål. Parkeringsplasser og det meste av biltrafikk til og fra barnehagen foregår på nord/øst-siden. I hjørnet av tomta i nord er det etablert en liten mini-fotballbinge der barna kan spille ball med hverandre.

Ellers ligger uteområdet med leke- og oppholdssoner på sør/vest-siden av barnehagebygget. Tomta er relativt flat, og det er dermed lett å bevege seg rundt i området for de aller fleste. Hele området er opparbeidet med blant annet plen, en mengde lekeapparater og selvsagt sandkasse. Sørbø barnehage, avdeling Nord.

Bildet: Sørbø barnehage, avdeling Nord; - åpnet i 2015 og har 4 avdelinger (Foto: Jobarkitekter.no)

Vel 200 meter nord for Sørbø sør, ligger Sørbø Nord som ble åpnet høsten 2015. Avdeling Nord har 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år. 

Barnehagene drives i hverdagen som to atskilte enheter, samtidig er mål, innhold og arbeidsmåter felles.