Planlegging for sikkerhet i barnehager og skoler

22.08.2016

De siste to årene har det i media vært mange oppslag om bombetrusler mot norske skoler.  Dette har, sammen med flere tragiske hendelser i våre naboland, ført til et økt fokus og oppmerksomhet rettet mot planlegging av sikkerhet og beredskap i norske skoler. 


Under Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø, er planlegging av sikkerhet i skoler og barnehager tema for et av plenumsforedragene onsdag 28. september.
Sikkerhetsansvarlig i Utdanningsdirektoratet Norun Eide og Siv Stavem fra Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø, vil orientere og komme med konkrete tips i forhold til hvordan man kan planlegge for god beredskap, trygghet og sikkerhet i skoler og barnehager.

-Hvordan planlegger man for sikkerhet i norske skoler og barnehager i dag?
-
Hvordan går veien videre med forebygging og sikkerhet i norske barnehager og skoler?

Dette er noen av spørsmålene foredragsholderne vil komme inn på i sitt innlegg. 


Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Politidirektoratet utarbeidet en veileder for håndtering av alvorlige hendelser i barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. 

Veilederen er tilgjengelig i pdf-format på Udir.no: 

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner - Veiledning i beredskapshåndtering


 

Relaterte artikler (eksterne lenker):

Om nye varslingsanlegg i Oslo-skolene: