Vadsø barneskole, Vadsø

01.09.2016

Vadsø barneskole stod ferdig i 2015 og ble offisielt åpnet i januar 2016. Bygget er på ett plan og er tegnet av Jostein Rønsen Arkitekter AS. Skolen har 453 elever, men har kapasitet til å ta i mot opp mot 600 elever. Bruttoarealet er 7300m2..


Korte fakta:

Bildet over: Vadsø barneskole (Foto: Frikant mediedesign)

Skolebygget er på ett plan og kan grovt sett deles opp i 5 hoveddeler. Elevenes hjemmeområder er organisert i 3 soner. Hovedfløyen med administrasjon og spesialiserte læringsarealer strekker seg på langs av trinnområdene og binder disse sammen. På motsatt side av hovedfløyen ligger idrettshallen med garderober og dusjanlegg. 

Inngangsparti

Skolen har flere desentraliserte inngangspartier, men hovedinngangen er sentralt plassert midt i bygget, og leder inn til foaje i tilknytning til idrettshallen og kantineområdet. Skolens administrasjon er også lett tilgjengelig fra foajeen. Elevene benytter egne innganger direkte fra uteområdet til sine hjemmeområder. 


Generelle læringsarealer

Elevenes hjemmeområder er organisert slik at de er fordelt over tre soner. 1. og 2. klasse er samlokalisert i en sone, 3. og 4. klasse i et annen, og 5.-7. trinn i det tredje. I hjemmeområdene disponerer trinnene 3 klasserom og 3 grupperom. I tillegg er det et formidlingsrom/auditorium i alle sonene. Det største har omkring 90 sitteplasser, de to andre er noe mindre. Det er nærlager tilgjengelig i alle tre sonene. 
Det er benyttet glass i dører og vegger, både innvendig og utvendig i skolebygget. Dette gir både innsyn og utsyn i læringsarealene og en følelse av åpenhet.

Skolen har også en liten undervisningsavdeling tilrettelagt for elever med særskilte behov. Her er det tilgang på eget klasserom, kjøkken , hvilerom, grupperom og toalett med stellerom.

Garderober og toaletter
Alle trinnene har egne innganger til sitt hjemmeområde. Ytterst i garderobene er det toaletter som er lett tilgjengelig fra uteområdet. Elevene har også tilgang til toaletter i fellesarealene utenfor klasserommene.

Skolefritidsordningen

SFO-basen er lokalisert i enden av hovedfløyen. Trinnarealene til 1. og 2. trinn ligger som nærmeste nabo, og de yngste barna benytter gjerne fellesarealene her også i SFO-tiden.
De eldste barna på SFO, 3. og 4. trinn, har kantinen som samlingspunkt i SFO-tiden og inntar måltidene sine der. Idrettshallen benyttes også mye av SFO.
Elevene benytter samme garderober på skole og i SFO.


Spesialiserte læringsarealer

Kroppsøving
Idrettshallen har størrelse som en volleyballbane, og kan deles opp i to enheter ved at en skillevegg kan senkes ned. I tilknytning til idrettshallen er det to garderober for omkledning. Her er det også tilhørende dusjanlegg og toaletter. En lærergarderobe er også tilgjengelig her.
Fra idrettshallen er det direkte tilgang til to lagerrom.
På den ene kortveggen er det montert felt som kan skyves til side slik at arealet åpnes opp mot vestibyle- og kantineområdet. Dette gir skolen ulike muligheter i forhold til organisering av større arrangementer.

Idrettsavdelingen har egne innganger slik at brukere på kveldstid ikke trenger tilgang til andre deler av skolebygget.

Noe av undervisningen i kroppsøving blir lagt til Varangerhallen og Vadsø svømmehall som ligger like ved.

Kunst og håndverk.
Skolen har tre hovedrom som benyttes til undervisningen i kunst og håndverk. Malerom og tekstilrom ligger vegg i vegg, og benyttes ofte sammen i undervisningen. Sløydsalen ligger som nærmeste nabo. Alle rommene har et tilhørende lagerrom på ca. 10m2. Sløydsalen har i tillegg et lagerrom for materialer. Materiallageret har direkte tilgang fra uteområdet, slik at varer kan fraktes direkte inn på lageret.

Hvert av hovedrommene er på ca 45m2, og er beregnet for grupper opp til 16 elever.

Mat og helse.
Aral for mat og helse, eller skolekjøkkenet som det gjerne kalles, ligger sentralt plassert i hovedfløyen. Selve undervisningsarealet er på ca 50 m2, men tørrmatlager, vaskerom og avfallsrom gir et ekstraareal på ca 25m2.

Skolekjøkkenet er innredet med 4 arbeidsstasjoner langs langveggene. I tillegg er det en arbeidsstasjon med heve- og senkefunksjon, tilpasset funksjonshemmete elever. Innerst i rommet er det spisesone.

Naturfag/ forskerrom
Naturfagsrommet ligger i enden av hovedfløyen, og er direkte tilgjengelig fra trinnområdet for 5.-7. trinn. Lokalene består av et større undervisningsrom som har plass til klasser opp mot 30 elever. To lager- og forberedelsesrom er direkte tilgjengelig fra naturfagrommet.

Fra rommet er det også dør til uteområdet. Dette gjør det lett å ta med materialer/prøver fra naturen og inn i undervisningsarealene.

Musikk
Musikkrommet ligger i tilknytning til vestibyle og kantineområdet. Arealet består av et undervisningsrom og et lagerrom. Veggen mot vestibylen kan trekkes til side slik at musikkrommet kan inngå som en del av vestibyleområdet ved større arrangementer.


Fellesområder

Vestibyle
Skolens vestibyle ligger rett inn fra hovedinngangen. Fra vestibylen er det direkte tilgang til idrettsavdeling, musikkavdeling, kantine og skolens ledelse/administrasjon. Som nevnt over er det mulig å utvide vestibylearealet ved å skyve til side kortvegger i både idrettshall og musikkavdeling. Dette gir muligheter for å samle store folkemengder til fellesarrangementer innendørs hele året gjennom.

Kantine
Kantinen har også en sentral plassering midt i skolebygget. Kantinen benyttes både som spiseareal og som samlingsareal for større og mindre forsamlinger. Langs to av veggene er det fastmonterte amfitrapper, noe som gjør det lett å samle klasser og trinn her.
SFO benytter kantinen som samlingssted for elevene på 3. og 4. trinn.


Personalarealer.

Lærerne på Vadsø barneskole har desentraliserte arbeidsplasser. Det vil si at arbeidsplassene ligger i tilknytning til elevenes trinnarealer. Lærere på 3. og 4. trinn har felles arbeidsrom, mens de øvrige trinnene har egne arbeidsrom. Kopirom er tilgjengelig i alle basene.

Møter på trinnteamene gjennomføres oftest på teamrommene, men store grupperom i fellesarealene benyttes også til teammøter.

Personalrommet ligger som nærmeste nabo til administrasjonen. Basen for 1.-2. trinn og SFO –basen ligger også like ved. Pauserommet er lyst og trivelig og er stort nok til at hele personalet kan samles her.

Garderober og toaletter for ansatte er lokalisert sentralt i bygget. Her er det både låsbare garderobeskap og tilgang til dusjanlegg.

Administrasjon og ledelse er lett tilgjengelig med inngang rett fra vestibyleområdet.  Rektor, tre fagledere (inkl. SFO-leder) skolesekretær og helsesøster har kontorer her. Arealet har også tre møterom, lager, kopirom og garderobe med toaletter.


Uteområdet

Uteområdet er pent opparbeidet med blant annet to ballbinger og forskjellige lekeapparater. Ved inngangspartiene til trinnarealene er det små uteamfier hvor elevene kan samles i forbindelse med uteundervisning eller til aktiviteter og lek i friminuttene.
Dropp-off sone er trukket noe unna skolebygget slik at området rundt skolen er så å si bilfritt.
Mange av elevene sykler til og fra skolen, og skolen ser at det gjerne skulle vært avsatt ett anda større areal for sykkelparkering.