Noen utfordringer og gode råd

10.11.2014

I forbindelse med planlegging av endringer i barnehage- og skolestruktur vil man møte på ulike utfordringer og problemstillinger. Under har vi listet opp noen vanlige utfordringer som ofte gjør seg gjeldende i større eller mindre grad. Avslutningsavis har vi også lagt til noen gode råd for planarbeidet.


 

Noen utfordringer

 • Faglige og økonomiske analyser blir overprøvd av synsing og følelser.
 • En generell frykt for alle endringer ("vi vil ha det slik vi har det for det fungerer jo så fint").
 • Forskning gir ingen fasit. Det finnes (nesten) alltid forskning med motsatt konklusjon (som helt sikkert noen finner fram).
 • Pressedekning som svært ofte bare fokuserer på negative konsekvenser og små enkeltsaker.
 • For lite samarbeid over administrative grenser.
 • Pedagogiske og skolefaglige argumenter når sjelden opp i konkurranse med distrikts- og andre lokalpolitiske hensyn.
 • Lokalpolitikere som kjemper for skoler i sin hjemkommune - og for gjenvalg (en naturlig konsekvens av det politiske systemet, men påvirker også administrasjon og rådmenn).

 

Noen gode råd

 • Vær godt forberedt på debatt og engasjement.
 • Sett av nok tid til planarbeid, kvalitetssikring og høring.
 • Sørg for en bred og god brukermedvirkning. Alle skoler må befares.
 • Sørg for at alle alternativer som legges fram er godt utredet og konsekvensvurdert - det er bedre å vente enn å skynde på.
 • Vær tydelig på hvordan ulike utregninger er gjort, forutsetninger m.m.
 • Bruk kort og tydelig tekst (gjerne punkter), oversiktlige tabeller og gode illustrasjoner for å få fram forskjeller i ulike alternativer.
 • Ikke foreslå flytting av elever før mottaksskolen er klargjort for å ta i mot.
 • Lag referanseliste for forskning og andre rapporter/referanser.
 • Ikke ta lett på konsekvenser for ansatte som må bytte arbeidssted. Beskriv gode prosesser i planen og gjennomfør dem i etterkant.
 • Gjennomfør informasjonsmøter i høringsperioden.
 • Unngå høring og politisk behandling under valgkamp. Forslag til strukturendringer bør behandles i de to midterste årene i 4-årsperioden.
 • Vær forberedt på omkamper (endringsprosesser kan ta tid).

Bildet under: illustrasjonsfoto (FLM Udir)