Håja barnehage, Hammerfest

06.09.2016

Håja barnehage ligger fint til øverst oppe på Fuglenes i Hammerfest med god utsikt mot Håja, derav navnet. Barnehagen ble startet opp i 1978, men i 2014 flyttet den inn i nye lokaler og ble samtidig slått sammen med naboen Fuglenesfjellet barnehage.


Korte fakta:
• Navn: Håja barnehage
• Adr.: Forsølveien 35, 9600 Hammerfest
• Eier: Hammerfefst kommune
• Hjemmeside: www.hajabarnehage.no
• Antall barn: 68 barn 
• Avdelinger: 5 avdelinger
• Størrelse bygg: ca 1830m2 (BTA). Lekeareal ute 3375m2
• Ferdigstilt: 2014
• Arkitekt: NordArk

Med den nye barnhagen har barn og ansatte fått et morderne bygg som er tilpasset dagens behov, samtidig som det er tatt høyde for fremtidige endringer og variasjoner. Utvendig er det benyttet holdbare og vedlikeholdsfrie materialer. 

Innvendig er fargene lyse og store vindusflater gir mye naturlig lys. Rommene er store og luftige, og bygg og uteområde har universell utforming.

Avdelingene

De fem avdelingene i barnehagen har navn fra geografiske steder omkring i Hammerfest kommune, nærmere bestemt fra øyene rundt byen.

  • Tarhalsen, 19 barn (3-6 år)
  • Kamøya, 18 barn (3-6 år)
  • Skansen, 9 barn (0-3 år)
  • Hjelmen, 9 barn (0-3 år)
  • Klokkarøya, 9 barn (0-3 år

          Dette er årets sammensetning, men vil være varierende fra år til år ut fra hva søkers behov er.

Alle avdelingene ligger på rekke og rad på bakkeplan (1. etasje), og alle har egne innganger fra barnehagens uteområde sør på tomta. Fra uteområdet kommer barna først inn i en grovgarderobe hvor de kan henge fra seg vått og skittent yttertøy og sko. Ved ytterdørene er det et toalett i alle garderobene. Dette er lett å komme til fra uteområdet når barna er ute og leker.
I motsatt ende av grovgarderoben har personalet en liten garderobe. Det er også egne tørkerom i alle grovgarderobene.
Fra grovgarderoben går barna gjennom fingarderoben for å komme inn i avdelingens hovedrom. Hovedrommet er avdelingens eget samlingsrom. Her er det både lekekrok, gruppebord og kjøkkenbenk. Fra hovedrommet er det direkte tilgang til to grupperom, et stellerom og et lite lager for avdelingen. 

På baksiden av bygget har barnehagen 3 vognskur som benyttes for de yngste barna.

Personalavdeling

Personalet har inngang på baksiden av bygget. Arbeidsplasser, personalrom, garderober, samtalerom og pauserom er lagt til 2. etasje i bygget. I første etasje er det en langsgående gang som binder avdelingene sammen, og gjennom denne gangen kan personalet bevege seg lett mellom avdeling, personalavdeling og administrasjon.

Styrer har kontor ved hovedinngangen i første etasje. Kopirom, personaltoaletter, felleslager og trapp opp til personalsonen ligger i umiddelbar nærhet til styrerkontoret.

Fellesarealer

Sentralt i bygget ligger et fellesrom som hele barnehagen kan benytte seg av. Et kjøkken og et lite lager hører til fellesarealet. Rommet har fått navnet "Sørøysundet" - oppkalt etter havområdet som ligger mellom øyene i Hammerfest kommune.

Uteområdet

Barnehagen har et av de største uteområdene i Finnmark, med gode lekeapparater og funksjonelle lekeområder kombinert med naturtomt med gressbakke,kunstgress, asfalt og store og små steiner.


 

Bildene: Håja barnehage, Hammerfest (Foto: Hammefest kommune)  FLERE BILDER KOMMER