Spennende tilbud ved Øksnevad vgs

06.09.2016

Øksnevad videregående skole i Klepp kommune er en av 27 offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune.  Skolen har et bredt studietilbud innen naturbruk og anleggsfag, og holder til i et av de nyeste og flotteste skoleanleggene i fylket.


Foto: Øksnevad vgs

Under årets konferanse besøker vi to større videregående skoler i fylket; Vågen vgs som har ca 850 elever og Bryne vgs som ved ferdigstilling vil ha plass til 1550 elever. Vi rekker dessverre ikke å besøke Øksnevad vgs under befaringene, men rektor Rune Haaland kommer til konferansen og holder et foredrag i parallellsesjon 3 om skolen og skolebygget .

Skolen er trolig mest kjent for sitt tilbud innen Naturbruk (grønn variant), Skolen driver en stor gård som brukes aktivt i opplæringen. Her er det både kyr, sauer og griser. I tillegg har skolen en flott ridehall for hestefag og gode lokaler for anleggsgartnerne. Skolen har også anleggsfag og landslinje innen Anleggsmaskinmekaniker på Vg3. Anleggsfagene disponerer store verksteder og haller på skolen.

Øksnevad vgs har omkring 320 elever (2015-16). Skolen tilbyr et bredt utvalg av utdanningsmuligheter, og undervisningen er spredd over mange bygg på et stort skoleområde. Hvordan får de dette til i hverdagen?
Hvordan kobler man de fysiske rammene med læreplanmålene?

Få svar på spørsmålene over og bli bedre kjent med Øksnevad vgs  ved å melde deg på foredrag med rektor Rune Haaland, parallellsesjon 3 kl. 09.40.