Veileder til skolemiljøutvalg

20.01.2016

Alle grunnskoler og videregående skoler skal i henhold til Opplæringslovens §11 ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.


§ 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal (....)

§ 11-5a.Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar
Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal (....)

Bildet: Illustrasjonsfoto  (Teie skole, Nøtterøy kommune)

Utdanningsdirektoratet har opprettet en nettside med veileder til skolemiljøutvalg. I veilederen er det lagt ut informasjon om hva et skolemiljøutvalg er, hvordan man bidra til at skolehverdagen blir bedre, hvilke oppgaver et skolemiljøutvalg har og hvordan det skal settes sammen. Det er også lagt ut  eksempler og ressurser som kan være nyttig for skolemiljøutvalgets arbeid.

Lenke til Utdanningsdirektoratets veileder for medlemmer skolemiljøutvalg:

Send oss en henvendelse