Designer rom for læring

08.09.2016

I et nylig publisert innlegg på TEDx, snakker Danish Kurani om hvorfor det er viktig å tenke annerledes og nytt i forhold til hvordan vi planlegger og utformer skolens fysiske læringsmiljø. Kurani er hovedforedragsholder på årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø (Sandnes 27.-28. september)


Danish Kurani er en prisbelønnet arkitekt og urban-designer som har fokus rettet mot tiltak som kan bidra til å utvikle skolers fysiske læringsmiljø. Han har blant annet jobbet med utviklingsprogram innenfor grunnskole og høyere utdanning i USA,  Brasil og Australia.

Kurani er hovedforedragsholder på årets nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø (Sandnes 27.-28. september).

På nettsidene Kurani - Designing spaces for learning blir flere av Kuranis prosjekter presentert.

Måten barn lærer på endrer seg raskt i våre dager, men måten vi utformer det fysiske miljøet i skolen samsvarer ikke med denne utviklingen. Danish Kurani spør seg hvorfor det er slik.

Han mener at arkitekter og skoleplanleggere må tenke annerledes og nytt i forhold til hvordan det fysiske læringsmiljøet utformes. Brukerne må involveres i planleggingsarbeidet.
Ulike skoler vil ha ulike behov, men en ting er i følge Kurani sikkert: Hvor vi lærer henger sammen med hva vi lærer.

I dette foredraget viser Kurani til et prosjekt som han deltok i ved Columbine Elementary school  i Denver (US). Her omgjorde man tradisjonelle klasserom om til «rom for læring» (places for learning).

Vi har tidligere omtalt dette prosjektet på våre nettsider. Se her:

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø har invitert Danish Kurani til å være hovedforedragsholder under konferansen om fysisk læringsmiljø som arrangeres i Sandnes 27.-28. september. Foredraget han her holder på TEDx kan gjerne benyttes som en liten forsmak på foredraget han skal holde for oss i Sandnes.

Bildet under: Fra Clumbine Elementary (Foto: www.kurani.us)