Haukåsen Friluftsbarnehage, Trondheim

13.09.2016

Haukåsen friluftsbarnehage ble åpnet og tatt i bruk høsten 2013. Barnehagen har en tydelig miljøprofil og ligger idyllisk til i Trondheim vest, med kort avstand til Haukvatnet og Lianvannet. Totalarealet er på ca 950m2, fordelt på to plan.


Korte fakta:

 • Navn: Haukåsen Friluftsbarnehage
 • Adr.: Vådanveien 65, 7024 Trondheim
 • Eier: Trondheim kommune
 • Nettsider: www.trondheim.kommune.no
 • Antall barn: 56
 • Avdelinger: 4
 • Areal: 950 m2
 • Tomtestørrelse: 3000m2
 • Ferdigstilt: 2013
 • Arkitekt: pir2

Bildet over: Haukåsen barnehage, http://trondheim2030.no

Det nye barnehagebygget har treverk som hovedmateriale, og innvendige bærevegger og dekker består av massivtre. Plater og panel i vegger og tak har forskjellig utforming og tekstur, noe som skaper kontraster og liv i lokalene. 
Barnehagen har en tydelig miljøprofil også med tanke på varmekilder og energiforbruk. Den er oppvarmet med energibrønner og med termiske solfangere som bidrag til varmtvannsberedning. Bygget kan skilte med passivhusstandard, energimerke A samt BREEAM-sertifisering. 

Avdelingene

Haukåsen Friluftsbarnehage er en barnehage med fem grupper: To småbarnsgrupper og tre storbarnsgrupper. Storbarnsavdelingen vil drives som friluftsbarnehage, noe som vil si at barna tilbringer store deler av dagen og året ute, enten i nærområdet eller på tur.

 • Moser 3-6 år
 • Einstein 3-6 år
 • Newton 3-6 år
 • Platon 0-3 år
 • Sokrates 0-3 år

Småbarnsavdelingene 

20 heldagsplasser for fra 0-3 år. En pedagogisk leder og to assistent/fagarbeider per avdeling.  

Småbarnsavdelingene har felles inngang fra bakkenivå, omtrent midt på bygget. Fra uteområdet kommer barna inn i en grovgarderobe der skotøy og våte klær kan plasseres. Fra grovgarderoben er det tilgang på et toalett. Plasseringen ved ytterdøren gjør at toalettet er lett tilgjengelig for barna også når de er ute og leker.

Fra grovgarderoben går barna vis fingarderoben før de kommer inn i baseområdet sitt. Fra fingarderobene er det også tilgang til et stellerom. 

De to baserommene er på ca 35m2. På langveggene er det laget til integrerte skap med god lagringskapasitet i basene. I vindusfeltene er det laget til gode sittebenker i forlengelse av karmene. Her kan barna oppholde seg under lek, aktiviteter eller bare sitte og følge med på det som skjer i naturen utenfor.
Begge baserommene har direkte tilgang til fellesrom med kjøkken. I fellesrommet foregår det ulike aktiviteter i løpet av dagen. Måltider tilberedes og inntas også her.

I enden av bygget er det et fellesrom som er tilgjengelig for alle avdelingene. En trapp fra første etasje gjør at det er lett tilgang mellom etasjene her. Deler av arealet i første etasje har åpen himling opp mot andre etasje. Dette gir en luftig og åpen følelse i rommet, og bidrar til å koble fellesarealene i etasjene sammen. 
Fra fellesrommene er det inngang til grovverkstedene som er «halvklimatisk»(uisolert) rom.

Storbarnsavdelingene

36 heldagsplasser for barn fra 3-5 år. En pedagogisk leder og en assistent/fagarbeider per avdeling.

Basearealene for de eldste barna er lagt til andre etasje. Garderobeløsninger med tilgang til tørkerom og stellerom er de samme som beskrevet over for småbarnsavdelingene. 
Base- og kjøkkenløsning er også langt på vei tilsvarende som i etasjen under, men her går barna via fellesrom/kjøkken for å komme inn i basene sine.

Fra fellesrom/kjøkken har avdelingene opp tilgang til et atelier som ligger på nivå 2 fra fellesrommet i etasjen under. Fra atelieret er det åpen trapp ned til felles aktivitetsrom. Det er også direkte tilgang til hems i grovverkstedet fra atelieret.

Personalareal

Personalet har egen inngang på andre siden av bygget. Besøkende til barnehagen benytter også denne inngangen. Her kommer man via et vindfang inn i en lobby. Fra lobbyen er det lett tilgang til møterom (se bilde), parsonalgarderober med toaletter, toalett for besøkende og til heis og trapperom som gir tilgang personalarealene i andre etasje.
I etasjen over er det styrerkontor, arbeidsrom, pauserom og kopi-/rekvisitarom. 

Uteareal

Utearealet ligger på vestsiden av barnehagebygget. Lengst sør er arealet opparbeidet med blant annet lekeapparater, klatrestativ og sandkasse. En skulptur/installasjon som forestiller et hustak med pipe og røyk utgjør et morsomt og annerledes innslag for store og små brukere av uteområdet.

Utenfor inngangene til basene er det laget til en amfitrapp som egner seg godt for ulike samlingsstunder ute. I bakkant av uteamfiet er natur og skogsområde bevart, og dette arealet er et yndet leke- og aktivitetsområde for barnehagebarna. Arealet er noe opparbeidet med stier, bålplass, dukkestue og sklie.

Like ved inngangene til avdelingene har barnehagen et lite lagerbygg hvor blant annet friluftsutstyr og uteleker oppbevares. Lagerbygget er over to etasjer og er fint integrert i trappebygg og inngangsparti til hovedbygg. Dette gjør lagerrommene lett tilgjengelig både fra avdelingene og fra uteområdet.

Barnehagen nyter godt av fine turterreng og fri natur som er tilgjengelig i barnehagens umiddelbare nærhet. 

"Skogen er vår lekeplass, og her kan barna leke, utforske, undres, skape, mestre og utvikles. I sommerhalvåret ser vi naturen våkne på nytt, og høster av naturens gaver. På vinteren er det kort vei til skiløypa og akebakken. For de aller minste inviterer utelekeplassen vår til spennende opplevelser og nye utfordringer". 

Tekst hentet fra nettsider for Haukåsen friluftsbarnehage


Relaterte eksterne omtaler av Haukåsen friluftsbarnehage: