Ringstabekk skole, Bærum

05.02.2007

Ringstabekk skole stod ferdig til bruk høsten 2005. Skolen er bygget med utgangspunkt i fremtidsrettet tenking og prinsippene i Kunnskapsløftet og læreplanene som ble innført høsten 2006. Skolebygget er et godt eksempel på hvordan pedagogikk og arkitektur kan kobles sammen for å skape gode sosiale og pedagogiske rom for læring. 


Korte fakta:

 • Navn: Ringstabekk skole
 • Skoletype: Ungdomsskole
 • Adresse: Peiks vei 1, 1356 Bekkestua
 • Hjemmeside: www.ringstabekk.net
  www.facebook.com/ringstabekk
 • Dimensjonerende elevtall: 400
 • Ferdigstilt: 2005
 • Bruttoareal: 6435 m²
 • Arkitekt: div.A arkitekter
 • Landskapsarkitekt
  Bjørbekk&Lindheim as 
 • Interiørarkitekt: Beate Ellingsen as

Bildet: Ringstabekk skole (Foto: Beate Ellingsen as)

Ringstabekk skole stod ferdig til bruk høsten 2005. Skolen er bygget med utgangspunkt i fremtidsrettet tenking og prinsippene i Kunnskapsløftet og læreplanene som ble innført høsten 2006. Skolebygget er et godt eksempel på hvordan pedagogikk og arkitektur kan kobles sammen for å skape gode sosiale og pedagogiske rom for læring. 

Skolen er bygget over to etasjer. Strukturmessig er bygget delt i tre langsgående soner: to langs yttervegger, og en sentralt. Sonene langs yttervegger inneholder læringsarealer og administrasjon- og personalavdeling. Sonen sentralt inneholder fellesarealer og noe spesialisert læringsareal.

Læringsarealet i skolebygget består av tre arbeidsenheter/trinnområder, bibliotek, et stort verkstedsareal, musikkavdeling og en idrettsavdeling. 
Skolen er bygget med et fleksibelt hovedgrep med en teknisk grid på 3,5m x 3,5m og ekstra takhøyde. Bygget kan dermed endres innvendig for å møte nye behov uten at man må gjøre større bygningsmessige arbeider. 

Generelle læringsarealer

Skolen har tre trinnområder, ett for hvert årstrinn. Trinnområdene er plassert i 2. etasje. Arealene er åpne, men inneholder likevel mange "rom" hvor ulike læringsstiler, arbeidsmetoder og behov hos elevene blir møtt. Noen av rommene er lukkede, som f.eks. grupperom og auditorium, noen er halvlukkede, som "tenkeboksene", og andre rom er åpne men har likevel et avgrenset areal ved hjelp av møblering og plassering av de lukkede rommene. I trinnområdene er det også godt med fellesarealer og møteplasser. Lærerne på trinnet har også sine arbeidsplasser her.

Det er et auditorium i hvert trinnområde. Auditoriene har plass til 60-75 elever og har stor gulvplass i front, slik at det også kan gjennomføres fremføringer og opptredener av ulike slag.

Elevene har faste plasser i landskap, men de får nye i hver periode (etter 5-6 uker). Elevene har en fast hylle til lagring av bøker etc. Undervisningen er organisert i prosjekter som går over seks uker. I prosjektene utnytter elevene alle arealene på skolen. Lærerne veileder faste grupper gjennom disse periodene.

Elevgarderober

Det er en felles garderobe for alle elevene ved inngangspartiet i første etasje. Her disponerer hver elev et låsbart skap til sekk, ytterklær, sko, mobiltelefoner m.m. Det er påbudt med innesko og bøkene elevene trenger, tas med i et nett. Garderoben er bygd opp som en labyrint. Det er separate trapper opp til hvert av trinnområdene. 

Spesialiserte læringsarealer

Verksteds- og spesialromsarealene ligger langs hele lengden av 1.etasje, på den ene siden av aulaen. Verkstedsarealet består av mange mindre verksteder med glassvegger mellom. Trafikkarealet er trukket inn i verkstedene, og glassveggene gjør arealene lyse og oversiktlige. I den ene enden ligger arealer for faget mat og helse, samt kantinekjøkken og elevkafé. Kantinekjøkkenet og elevkafeen ligger ut mot aulaen. Skolekjøkkenet er todelt og ligger mot ytterveggen. Det er også et felles spiserom i dette arealet.

Mellom arealene til mat- og helsefag og naturfagsarealene ligger et innendørs veksthus. Planen for dette er å skape en kobling mellom naturfag og mat- og helsefag.

Naturfagsarealene består av et "Linnérom" med skrått gulv og sluk, hvor naturen kan tas med inn, et datarom og et laboratorium med arbeidsbenker og avsug. 

Avdeling for kunst og håndverk.
Avdelingen består av verksteder for design, tre, metall, keramikk, tekstil og «mekking». I tillegg er det et maskinrom til trearbeid og et rom til metallarbeid.
Alle verkstedene er både spesialisert og fleksibelt møblert. Slik fyller rommene sin hovedfunksjon, samtidig som de ikke låses fullstendig til en type aktivitet.

Det er glassvegger langs yttervegg i hele verkstedsarealet. Dører ut fra hvert verksted åpner og forstørrer arealene, og gir muligheter for en sterkere kobling mellom uteområde/natur og arbeid i verkstedene. Det er laget plattinger og trapper utenfor verkstedene som legger til rette for uteundervisning.

Musikk/dans/dramaavdelingen ligger i bakkant av scenen i aulaen. Avdelingen består av et musikkrom med to grupperom/øvingsrom og to lagerrom. Musikkrommet kan åpnes opp mot den hydrauliske scenen i aulaen, og slik bli dobbelt så stort. Musikkrommet kan også brukes som scenerom når det er fremføringer på scenen.

Idrettsarealene ligger på motsatt side av bygget i forhold til verkstedsarealene. Idrettsarealene består av en dobbel gymsal og en stor fellesgarderobe for begge kjønn, med oppbevaringsskap og omkledningsskap.

Fellesarealer

I hjertet av bygget er det en stor og åpen aula med kantine, scene og galleri. Et kantinekjøkken i forbindelse med skolekjøkkenet benyttes til elevkafè i kantinen. Sceneområdet kan åpnes opp mot musikkavdelingen slik at disse arealene kan sambrukes ved behov.

Skolebiblioteket

Over musikkrommet og scenen i aulaen, og sentralt plassert ift alle de tre trinnområdene, ligger biblioteket. Biblioteket er betjent med bibliotekar hver dag fra 8-15, og er lett tilgjengelig for elevene når de trenger litteratur.

Arealer for administrasjon, ledelse og personal

Personalavdelingen ligger i den ene enden av bygget like innenfor hovedinngangen. Her er det kontorer for ledelsen, møterom, personalgarderober og kopi/rekvisitarom.  Pauserom for personalet ligger også i denne delen av bygget. Lærerarbeidsplassene er desentraliserte og ligger i arbeidsenhetene.Arealer og kostnader

Ringstabekk skole har et bruttoareal på 6435 m² og en brutto-netto faktor på 1,2. Skolen er bygget for 400 elever og har dermed et areal på 16,1 m²/elev. Dette er et relativt høyt arealtall pr. elev sammenlignet med mange andre nye ungdomsskoler av samme størrelse. 

Den lave brutto-netto faktoren gjør bygget svært arealeffektivt. Det er lite unyttbart areal, og lite areal går bort i vegger etc.

I tillegg til at 16,1 m²/elev gir en romslig skole, gjør de bygningsmessige og innredningsmessige løsningene i bygget at den virker enda romsligere. Skolebygget kan nesten virke storslått, med sine mange verksteder og store trinnområder og fellesarealer.

Det koster naturligvis en god del å bygge en så flott skole som Ringstabekk. Hele prosjektet hadde en totalkostnad på 165,4 millioner kr. Dette tilsvarer 25 700 kr/ m².

Fasader, materialer og interiør

Fasaden er hovedsakelig i aluminium, glass, hvit betong og sibirsk lerk. Materialvalgene gir skolen både et solid og eksklusivt preg. Det ble lagt vekt på at materialvalgene innendørs skulle bidra til å lage "et miljøskapende, vedlikeholdsvennlig, "varmt" og hyggelig innemiljø". De åpne løsningene har også gjort det absolutt nødvendig å bruke støydempende materialer og overflater. Hele skolen er svært gjennomført mht. innredning og dekorasjoner.

Gulvene i 2.etg. er stort sett i gummi, som bidrar til gode lydforhold i de åpne arealene. Noen steder er gulvflatene brutt opp med industriparkett. Samme parkett er også brukt på enkelte vegger i bygget. I midtsonen i 1.etg er gulvene skiferbelagte, mens det er lagt gummi og industriparkett i noen rom/verksteder i sonene langs ytterveggene. Det er vannbåren varme i alle gulv i 1.etg.

Interiørarkitekt Beate Ellingsen AS har hatt ansvar for interiøret på skolen, og har bidratt til å skape ulike typer møteplasser og læringsarealer ved hjelp av variert og fleksibelt fast og løst inventar.

Ringstabekk skole fikk i 2005 tildelt Betongelementprisen "for en nyskapende arkitektur som fremmer nysgjerrighet og kreativitet". Betongelementprisen utdeles årlig som en påskjønnelse for estetisk gode og funksjonelle bygg. 


Rådgivingstjenestens vurdering/kommentar

På Ringstabekk skole har pedagogiske prinsipper og en grundig planprosess materialisert seg i et på alle måter imponerende skolebygg. Skolen er arealeffektiv, men har et høyt areal pr. elev. Planløsninger med mange ulike "rom" i relativt åpne arealer, samt mange glassvegger, gir varierte og spennende læringsarealer.

Ringstabekk skole har siden den først åpnet i 1972 vært en prosjektskole hvor nye tanker og visjoner prøves ut. Det nye skolebygget er godt i tråd med skolens tradisjon i så måte, med gode muligheter for tilpassing til nye trender og læringsmåter.


 

Eksterne lenker: