Raumyr skole, Kongsberg

19.09.2016

Raumyr skole har passivhusstandard og er bygd med det bærekraftige trematerialet kebony. Skolebygningen er plassert nord på tomten slik at rikelig med sollys kommer inn. Skolen er bygget for tre parallelle klasser per trinn, med mulighet for utbygging til fire paralleller. 


Korte fakta:

Bildet: Raumyr skole (Foto: Byggeindustrien, www.bygg.no)

Inngangsparti

Hovedinngangen ligger oversiktlig til og leder direkte inn til torget med trappeamfi, diverse sittegrupper og skole-/kantinekjøkken. I torget er det lagt til rette for fremvisning og samling, med lysanlegg og skjerm montert ved trappeamfiet. Trinnene i 1.etasje har egen inngang som fører rett til garderobe.

Generelle læringsarealer

Hvert trinn er organisert med tre klasserom med tilstøtende grupperom. Klasserommene er utstyrt med utslagsvask, flyttbare amfibenker, Smartboard (digital tavle), krittavle, tavle for oppheng av elevarbeid og flyttbare småmøbler. Det er brukt både trematerialer og fargede vegger for å bryte med de hvite veggene ellers.

Hvert trinn har felles garderobe med toaletter. De laveste trinnene har fin- og grovgarderober.

Garderobe og toalettfasiliteter
Elevtoalettene er desentralisert. Elevenes garderober er plassert i tilknytning til trinnområdet.    

Spesialutstyrte læringsarealer

Skolen har spesialutstyrte læringsarealer for musikk, mat og helse, teknologi og design, keramikk og sløyd. Musikkrommet og skolekjøkkenet er lokalisert i første etasje ved hovedinngangen. Disse rommene er aktuelle å bruke ved større arrangementer og samlinger, sammen med det det store fellesarealet/torget. 

De øvrige spesialutstyrte læringsarealene er plassert i andre etasje.

Skolen har også en flerbrukshall og et bibliotek. Idrettsarealet er av håndballbanestørrelse og kan tredeles.

Personalarealer

Personalarealene er samlet i andre etasje. Lærerens arbeidsrom er organisert trinnvis med egen arbeidsplass og en liten sofagruppe for diskusjon. Hver lærer har egne skap ved arbeidsplassen, i tillegg til felles lagringsplass for alle lærerne på trinnet. Personaltoaletter og garderobefasiliteter med dusj og handicaptoalett ligger også i denne delen av skolebygget.

Uteområde

Fra landskapsarkitekten sin beskrivelse av prosjektet:

«Terrengforming og vegetasjonsbruk med mange trær understreker soneinndelingen ved å skape gode uterom og gi en helhetsramme rundt den store, nye skolen».

Landskapsarkitekt Feste - Grenland.

Uteområde har rikelig med stativer for lek og fysisk aktivitet. Det er klatrevegg og pingpongbord samt skatepark. Uteområdet er også utstyrt med sykkelstativ og inngjerdet lekestativ med huske. 


Eksterne presentasjoner av Raumyr skole: