Vedlikehold påvirker læringsutbytte

18.10.2016

Lorraine Maxwell, førsteamanuensis ved Cornell University (USA), har sett på statistikk fra 236 skoler i New York, og mener å ha funnet ut hvordan dårlige vedlikeholdte skolebygg kan føre til høyere fravær og dårligere prøveresultater.


Bildet: Manglende vedlikehold i skolene fører til dårligere resultater (Foto: Rådgivningstjenesten)

Forskning.no presenterte tidlig i august  resultater fra Maxwell sine undersøkelser. Hun har sett på tall som kartlegger prøveresultatene til 143 788 studenter, og koblet det med evalueringer av skolene hvor elevene har gått. Undersøkelsene viser blant annet at barn som går på nedslitte skoler sliter mer med fravær og gjør det dårligere på prøver enn de som går på godt vedlikeholdte skoler.

Lorraine Maxwell ser en direkte kobling mellom hvor godt en skole er vedlikeholdt, og hva barna synes om den. Ifølge Maxwell kommer omtrent 70 prosent av de dårlige prøveresultatene fra at barna mener skolen har et dårlig sosialt klima. Hun mener mye handler om hvilken beskjed dårlig vedlikeholdte bygg sender til barna.

– Barn kan tro at en skole som ikke ser bra ut er et signal om at det som skjer på skolen deres ikke har noe å si, forklarer Maxwell.

Les mer om undersøkelsen på forskning.no:
- Derfor gir nedslitte skolebygg dårligere resultat.

Relatert artikkel, tidligere publisert på flm.udir.no: Konsekvenser av manglende vedlikehold


Referanse:

Lorraine E. Maxwell. “School building condition, social climate, student attendance and academic achievement: A mediation model.” Journal of Enviromental Psychology. Juni 2016.  DOI:10.1016/j.jenvp.2016.04.009