Fagerborg menighetsbarnehage, Oslo

30.10.2016

Fagerborg menighetsbarnehage er en arkitektonisk perle som ble tegnet av arkitekten Reiulf Ramstad i 2010. Barnehagen har senere mottatt “Oslo bys arkitekturpris” og "Sundtprisen" for sin utforming. Kristne grunnverdier som omsorg, likeverd, respekt, toleranse og tilgivelse ønsker de skal prege samspillet i barnehagen. 


Korte fakta:

 • Navn: Fagerborg meninghetsbarnehage
 • Adresse: Fagerborggata 31, 0358 Oslo
 • Eier: Oslo Kommune
 • Hjemmeside: fagerborgm.bhg.
 • Antall barn: 68
 • Avdelinger: 4 avdelinger
 • Størrelse bygg: 1000 kvm
 • Ferdigstilt: 2010
 • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA)

Bildet: Fagerborg menighetsbarnehage, Oslo kommune
(Foto: Fysisk læringsmiljø, Udir)

Barnehagen består av 4 avdelinger, og utgjør en størrelse på 1000 m2. Både tak og utvendig har kledning er i jernvitrolbehandlet lerk. Innvendige vegg- og takflater er av hvitpigmentert granpanel. Glass og vindusflater bidrar til at stimulerende dagslys er gjennomgående flere steder i bygningen. I tillegg kan glassveggene på stellerom og rom for samlingsstund bidra til åpenhet og fellesskap. Barna kan også flere steder stå på egne ben og titte ut vinduet. Lekende linjer, et lyst og varmt innemiljø gir ramme for kreativ lek og utvikling.

Visjonen er at barnehagen skal være et godt sted å være, leke og lære!

1. Avdelingene

Barnehagen er organisert i avdelinger med 28 småbarn i alderen 1-3 år, og 40 store barn i alderen 3-6 år. Alle avdelingene har egne innganger. En slik organisering er et bevisst valg for å øke barnas trygghets- og tilhørighetsfølelse. Samtidig er de ulike rommene fleksible og kan åpnes mot hverandre slik at avdelingene kan utvide plassen og ha felles lek og aktiviteter. Det er godt med puter på hver avdeling som barna selv kan forme og flytte på når de brukes i samlingsstundene.

Et fellesrom som ligger mellom avdelingene brukes til grovmotorisk lek, blant annet hinderløype og bevegelse til sang og musikk. Her er det en scene for opptreden, musikkanlegg og mulighet for å spille piano. Et rom i 2 etg. er også fellesareal som kan brukes av mindre grupper til lek eller språktrening.  Barnehagen en egen formingsavdeling med stoffer, maleutstyr og dreiebenk.

Avdelinger:

 • Tyttebær 0-3 år
 • Blåbær 03 år
 • Blåveis 4-6 år
 • Hvitveis 4-6 år

2. Personalareal

Personalet i barnehagen har hver sin kontorplass med stimulerende dagslys og godt utsyn fra andre etasje. Plassen kan brukes til planlegging i den fire timer ubundne arbeidstiden de ansatte har i løpet av uka. Det skaper en god arena for samarbeid mellom de ansatte. I tillegg har de ansatte et spiserom med kjøkken som brukes i matpausene.

3. Uteareal

Barnehagen har et uteområde som inspirerer til fysisk lek og utfoldelse. Der er det blant annet klatrestativ, husker, amfitrapp og en haug. Bygget er omgitt av grønne gressplener og trær, og ligger avskjermet i et rolig boligfelt. I tillegg er bygget plassert like ved friluftsområdet Bayeren. Der er det ballbinge, og om vinteren blir det laget skøyteis, dersom forholdene tilsier det.


 

Se også presentasjon av barnehagen på arkitektur.no: