"Slutten for tradisjonelle klasserom"

18.11.2016

"The end of Traditional Classrooms" var tittelen på hovedforedraget som Danish Kurani holdt under årets nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø. Kurani er arkitekt og urban-designer med fokus rettet mot skole og opplæring, - og tiltak som kan bidra til å utvikle skolers fysiske læringsmiljø. 


"The world of architects are really good at creating forms, the problem are collectively that educators and architects are not always getting the question right, we’re not defining the problem right"

Danish Kurani

På konferansen i Sandnes snakket Kurani om hva som må ligge til grunn for utforming  av gode læringsmiljø. Mange utbyggere ønsker seg gjerne en ferdig mal for hva som er et godt skolebygg og hvordan et slikt bygg ser ut. Kurani viser til at undervisningspraksis er lite endret de siste 30 år, til tross for at det har vært store endringer i samfunnet ellers i samme periode.
– Tenk bare på internett og utviklingen fra fasttelefon, via mobiltelefon til smarttelefon, sier han.

Kurani mener at man må definere hva man legger i begrepet læring før man designer og utformer læringsmiljø i skolen. - Form follows learning, sier Kurani.

Hvis vi ikke er grundige i forhold til å definere hva vi legger i læringsbegrepet, ender vi fort opp med en utforming og praksis basert på tidligere tiders læringstradisjoner.  Kurani mener videre at en definisjon av læringsbegrepet må ta utgangspunkt «purpose», i det vi mener er hensikten med skolen vår. Når vi har klart for oss hva som er hensikten med skolen vår, kan vi bedre definere hva læring er og da har vi noe konkret retningsgivende for hvordan vi utformer arealene i skolene våre.

Kurani fortalte og viste bilder fra fire prosjekter han har vært involvert i. Felles for prosjektene er prosessene som har vært gjennomført i forhold til bevisstgjøring av hensikt og læringssyn som grunnlag og utgangspunkt for utforming.

Foredraget med Danish Kurani ble filmet, og er nå tilgjengelig i sin helhet her på våre nettsider. Se lenke under.


 The end of Traditional Classrooms (Danish Kurani 2016)

Relaterte artikler: