Vellykket konferanse og skolebesøk i NZ

14.11.2016

I forrige uke gjennomførte OECD sitt 4. møte for National Experts on Effective Learning Environments. New Zealand Ministry of Education var vertskap for konferansen som ble gjennomført i Auckland. Konferansedeltagerne besøkte flere skoler under oppholdet, blant annet i Christchurch som bare få dager etter ble rammet av et kraftig jordskjelv.


Bildet: Marshland school, Christchurch (Foto: education.govt.nz)

Christchurch ligger i et område med stor seismisk aktivitet. I 2010 og 2011 ble byen rammet av kraftige jordskjelv, og mange skoler måtte rehabiliteres eller bygges på nytt etter dette. Mange av de faste medlemslandene i CELE (Centre for Effective Learning Environments) kommer fra jordskjelvutsatte land, og det var særlig interessant for disse å komme og se på tiltakene som er blitt gjennomført ved skolebygg i nettopp Christchurch.

New Zealand har over år kunne vise til gode resultater fra skolesystemet sitt. Samtidig har skolemyndighetene over tid satset på en inkluderende tilnærming i utforming av skolebyggene, og kan vise til fornøyde brukere og gode resultater også på dette området.

Sikkerhet og trygghet i forhold til jordskjelv er selvsagt sentrale stikkord når nye skoler planlegges i New Zealand. Skolene som OECD CELE besøkte i forrige uke fremstår som gode eksempler på at et slikt fokus ikke trenger å gå på bekostning av pedagogisk funksjonalitet og design.
Selv om det på New Zealand i skrivende stund fremdeles blir registrert etterskjelv, ser det heldigvis ut til at landet ikke er rammet like hardt av jordskjelvet denne gangen som i 2010 og 2011.

Norge var representert med en deltaker under møtet i Auckland. Vi kommer tilbake med mer info fra OECD sitt 4. møte for National Experts on Effective Learning Environments. New Zealand Ministry of Education har imidlertid allerede publisert en sak på sine nettsider om OECD-møtet. Lenke til saken her:

Marshland school i Christchurch var en av skolen som fikk besøk av OECD-representantene forrige uke. Utdanningsministeriet har lagt ut en fin presentasjon av skolen på sine nettsider.


Tidligere publisert sak på våre nettsider: