Learning Environments Evaluation Programme (LEEP)

15.11.2016

LEEP er en forkortelse for The Learning Environments Evaluation Programme. Gjennom LEEP arbeider CELE (Centre for Effective Learning Environments) med å utvikle instrumenter og analyseverktøy som kan gi skoleledere, skoleutviklere, forskere og skoleeiere informasjon og ny innsikt om hvordan inversteringer i fysisk læringsmiljø påvirker læringsutbytte, helse og trivsel/sosial velvære.


Foto: Læringsmiljø Marshland school, Christchurch (Foto: education.govt.nz)

Et rammeverk for den første LEEP-modulen er blitt utarbeidet, og pilotprosjekt er blitt gjennomført for å teste ut programmet, - blant annet ved flere norske skoler. På bakgrunn av pilotprosjektene vil programmet bli utviklet videre før det lanseres og prøves ut i større skala.


Les mer om LEEP på OECD CELE's hjemmesider: