Het Perron, Dronten i Nederland

15.11.2016

Het Perron School i Dronten har fått navnet sitt etter jernbanestasjonen som er nærmeste nabo til skolen. Skolen åpnet til høstsemesteret 2016 og har plass til omkring 800 elever. Skolen tilbyr videregående utdanning innen VMBO, - grunnleggende og spesialiserte yrkesfag for elever i alderen 12-18 år.


Korte fakta:

  • Navn: Het Perron, Dronten 
  • Adresse: De Arend 4, Dronten
  • Skoletype: Secondary school
  • Dimensjonerenede elevtall:  800
  • Hjemmeside: www.hetperrondronten.nl
  • Ferdigstilt: 2016
  • Bruttoareal:  8.728 m²
  • Arkitekt: De Wind groep

Skolen ligger i et område som heter Dronten, og dette området er en del av det de i Nederland kaller «new land», et stort polderområde flere meter under havnivå utviklet i 1968. Skolebygget strekker seg over fire etasjer og er lett synlig i det flate omkringliggende landskapet.
Innvendig trapp har en sentral plassering i bygget, og flere plassbygde studieplasser er satt opp langs rekkverkene oppover i etasjene.

Les også: Kort om nederlandsk skolesystem

Skolens hovedinngang er på bakkenivå i første etasje. Her kommer elever, lærere og besøkende rett inn til resepsjon og vestibyle. Like ved inngangen har elevene personlige bokskap med kodelås. Flere verksteder for ulike yrkesfag ligger også her på grunnplanet. Verksteder for Teknikk og industriell produksjon, matfag, helse og sosialfag ligger her med store vindusfelt som åpner verkstedene mot hverdagen utenfor.  

Idrettsarealet ligger også på grunnplanet. Arealet er delt i to haller med heve- og senkbar skillevegg.  

I etasjene oppover ligger andre lettere verkstadsarealer og mer tradisjonelle undervisningsarealer (både generelle og spesialiserte arealer). Elevkantinen ligger i andre etasje og har utgang til stor terrasse og utvendig amfitrapp.

Personalareal med pauserom og garderober ligger i tredje etasje.  Fra pauserommet er det utgang til en stor overbygget terrasse. Skolens lærere har ikke egne arbeidsplasser, men et eget rom er reservert for forberedelser og etterarbeid. Personlig materiell og utstyr som lærerne benytter i undervisning blir oppbevart i låsbare skap i tilknytning til undervisningsarealene.
Skoleadministrasjonen/ledelsen har sine kontorer i tilknytning til personalarealet.

Utearealet er i liten grad utformet med tanke på aktivitet i pausene. En stor plen rundt skolen kan riktignok innby til både ballspill og andre aktiviteter, men ingen apparater er montert for å innby til dette. En stor utvendig amfitrapp strekker seg fra bakkenivå og opp til andre etasje der elevkantinen ligger.
Et stort areal langs den ene kortveggen er satt av til sykkelparkering, mens det langs en av langsidene er satt av areal til bilparkering.


Relatert artikkel: