Fremtidens skole for fremtidens samfunn

23.01.2017

I en artikkel utgitt på nettsidene til Center for Fremtidsforskning (Fremforsk) deler fremtidsforsker Jesper Bo Jensen tanker om fremtidens skole, og hva elevene vil ha behov for å lære og hvordan undervisningen bør foregå. 


Bildet: illustrasjonsfoto (www.Kurani.us)

Bo Jensen innleder med å slå fast at Danmark i lengden ikke kan leve av å fremstille tradisjonelle industri- og landbruksprodukter på samme måte som i dag. I den globaliserte verden vil man kunne produsere billigere og i noen grad bedre enn vi kan her i Norden. Innovasjon har blitt det nye mantraet. Vi skal være mer innovative her enn i andre deler av verden. Vi skal være mere kreative og kunne utvikle de beste idéene.

I skolen vil må det fortsatt være fokus på grunnleggende ferdigheter. Språkopplæring blir også viktig i fremtidens skole,  samt kjernefag som naturfagene, historie, geografi og samfunnsfag. Videre trekker Bo Jensen frem elevenes evne til å administrere egen tid, til samarbeid, kreativitet og til å kunne arbeide selvstendig som viktige egenskaper elevene må lære i fremtidens skole.

Skolens struktur må endres. Bo Jensen mener det er en ”håpløst forældet tankegang” å behandle elevene som en flokk som kan styres, eller læring som noe som kan foregår i bolker på 45 eller 60 minutter. En skoledag kunne organiseres helt annerledes med skiftende klasser, et bredere utvalg av faglige aktiviteter og tydeligere satsing på å lære elvene å styre egen utviklig gjennom tilrettelegging av egen undervisning.

Daglig bruk av teknologi er en selvfølge for dagens barn og unge. Bo Jensen tar til orde for at skolen må prøve å forstå barn og unges digitale hverdag, i stedet for å forby den.

Les hele artikkelen her:


 Les også:

Send oss en henvendelse