Klasserom for det 21. århundre

24.01.2017

Via vår Twitterkonto kommenterer og deler vi mange artikler om fysisk læringsmiljø fra inn- og utland. Her følger et sammendrag av en artikkel som ble publisert på nettsiden Gettingsmart.com i desember 2016.


Bildet: Illustrasjonsfoto (Gettingsmart.com)

Utgangspunktet for denne artikkelen er at det til tross for store samfunnsendringer innen livsstil og teknologi, så er det fremdeles vanlig at klasserom er organisert og møblert på tradisjonelt vis med stoler og pulter plassert etter hverandre på rekker.

Men som artikkelforfatteren påpeker, - heldigvis er det mange som forsøker å utforme klasserom for det 21. århundre og som bryter med den tradisjonelle utformingen. Hensikten med slike klasserom er å skape et miljø som fremmer elevenes personlige utvikling gjennom kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og lederegenskaper. Fire viktige element i et fremtidsrettet klasserom blir trukket frem:

1. Fleksibel utforming

Fleksibel utforming av læringsarealene gir elevene mulighet til å velge arbeidsmåter som passer dem best. Klasserom for det 21. århundre tar utgangspunkt i elevenes interesser, er åpne og fleksible arealer som legger til rette for at elevene kan komme sammen for å dele, skape og samarbeide.

2. Hensiktsmessig møblering

Lett flyttbare møbler er et must i et fleksibelt klasserom. Gulvmatter, gymballer, gruppebord, bord i ulike høyder og sofaer er eksempler på møblering i et fleksibelt klasserom.

3. Teknologi

Integrerte teknologiløsninger er et nøkkelaspekt i et fremtidsrettet klasserom. Teknologien blir benyttet på ulike måter og er et verktøy som kan stimulere nysgjerrighet og inspirere elevenes ønske om å lære.

4. Lysforhold

Gode lysforhold påvirker elevenes trivsel, helse og læring. Studier har vist at tilstrekkelig tilgang på naturlig dagslys har betydning for elevers læringsutbytte.

Avslutningsvis blir det i artikkelen vist til andre nettsider relatert til utforming av klasserom for det 21. århundre.


Originaltekst til artikkelen her: