Trivselstiltak i klasserommet

10.02.2017

Lene Kobbernagel jobber som kommunikasjonsrådgiver med fokus på kropp og rom. Hun er også mor for en gutt som går i andre klasse, og for en tid siden ble det kalt inn til foreldremøte på skolen. Bakgrunnen for innkallelsen var for mye bråk og uro i klassen.


Bildet: Faksimile fra Linkedin, Lene Kobbernagel

Kontaktlæreren ville diskutere klassemiljøtiltak med foreldrene. Det kom frem mange klassiske forslag: lekegrupper, ekstra voksenressurs, observasjon, gruppesamtaler, jevnlige møter for foreldregruppen, vennegrupper osv. Lene Kobbernagel ble sittende med en følelse av at initiativene ikke ville ha en avgjørende effekt.

Hun tok derfor ordet og foreslo at man i stedet skulle arbeide strategisk med rommet og kroppsspråket. Forslaget vakte interesse og etter hvert ble det satt opp en fempunkts tiltaksliste for å bedre trivselen i klasserommet:

  • Snu rommet 180 grader. Gi elevene et nytt perspektiv.
  • Lag en dobbelsidet hestesko. Hun lister opp 5 ulike sittemuligheter til denne formasjonen.
  • Plasser et stort fremvisningsbord midt i rommet. Gir læreren nærhet til alle elevene.
  • Lag stasjoner i rommets «powerspots»
  • Rydde "ut og rydde opp". Ta bort gamle «fortellinger», fokuser på de nye.

På fire uker kom klassen mer til ro og trivselen steg blant elevene. Lene Kobbernagel forteller at klassen har fått fornyet energi og motivasjon av at foreldrene engasjerte seg og bidro til å gjøre klasserommet et fint sted å være. For alle.

Lene Kobbernagel publiserte et innlegg på Linkedin-profilen sin 1. februar i år, og responsen på innlegget ble overveldende. Danmarks radio fanget denne interessen opp og inviterte Kobbernagel til studio for å fortelle mer om tiltakene de gjennomførte i klasserommet.

Send oss en henvendelse