Øya Barnehage, Trondheim

13.03.2017

Øya barnehage i Trondheim stod ferdig og innflyttingsklar i februar 2016. Barnehagen som er dimensjonert for åtte baser og maksimalt 136 barn, er oppført med passivhusstandard.


Korte fakta:

Bildet: Øya barnehage, Trondheim kommune (Foto: Selberg arkitekter)

Øya barnehage er reist på tomta der tidligere Sekskanten barnehage lå.  I byggeprosessen har det vært rettet et sterkt fokus mot materialvalget. Utstrakt bruk av tre har vært prioritert for å redusere bruk av betong. Gjennom prosjektet "Trebyen Trondheim" har kommunen over tid satset på fornybar materialbruk. Med Øya barnehage har man bygget videre på erfaringer og miljømessige resultater som er oppnådd i andre prosjekter. 

Barnehagen har mange ulike rom, hvorav mange er laget som et atelier. Tanken er at disse rommene skal fungere som verksteder der barna kan utfolde seg og utforske materialene. Den innvendige utformingen er gjort med utgangspunkt i hvordan barna møter og inntar rommene. Her er store brede vinduskarmer, lave podier og vinduer i lav høyde som gir barna mulighet for fysisk utforsking av rom og materialer.

1. Avdelingene

Øya barnehage har åtte avdelinger. Fire småbarnsavdelinger er fordelt på to baseområder i første etasje, og fire storbarnsavdelinger er tilsvarende organisert i andre etasje. En avdeling i hver etasje er innføringstilbud til barn av nyankomne flyktninger som deltar i Introduksjonsprogram i Trondheim kommune.

I første etasje er det to innganger til fellesgarderober for to og to avdelinger. Fra grovgarderobene er det tilgang til tørkerom, en liten personalgarderobe og toaletter for både store og små. Via fingarderoben kommer man inn til avdelingsrommene, atelier, grupperom, stellerom og fellesrom med kjøkkenkrok. 

Basearealene for de eldste barna ligger i andre etasje. Her har storbarnsgruppen og innføringsbarnehagen egne innganger og garderober. Tilkomst til bassearealene er via trapp på utsiden. Utformingen av arealene er ellers tilsvarende første etasje.

2. Fellesarealer

Sentralt i bygget, i første etasje, har barnehagen et stort fellesrom som har fått navnet Bazar. Fellesrommet har stor takhøyde som strekker seg over 2 etasjer. Her kan man ha fellessamlinger for større barnegrupper, tilstelninger med foreldre og lignende.

I den ene enden av bygget er det etablert en sone med ute-klima inne. I første etasje er det vognskur, mens det i andre etasje er laget til et verkstedsrom for de eldste barna. Rommet er ikke isolert, så her er det vær og vind ute som styrer temperaturen inne.

3. Personalareal

Personalarealet ligger samlet sentralt i byggets andre etasje. Adkomsten er via innvendig trapp eller heis. I personalarealet er det blant annet styrerkontor, arbeidsrom for pedagogene, møte- og samtalerom, pauserom og kopirom. Personalgarderobene ligger ved hovedinngangen i første etasje.

Renholdsentral, lager og tekniske rom ligger i byggets kjeller. 

4. Uteområdet

Uteområdet har mange spennende og varierende aktiviteter for de store og små. Lekeapparater, klatrestativ, rutsjebaner, husker, sandkasse, uteamfi, sykkelvei og vannlek er noe av det barna finner og kan leke med her.

I tillegg deler barnehagen en ballbinge og en fin kjøkkenhage med Krinkelkroken barnehage som er nærmeste nabo.


Se også arkitekt og landskapsarkitekt sine presentasjoner av Øya barnehage: