Roboter hjelper syke elever

14.03.2017

Lang tids sykefravær kan føre til redusert læringsutbytte for elever. I tillegg opplever mange elever at de blir satt utenfor det sosiale fellesskapet når de er lenge borte fra skolen. Nå kan roboten AV1 hjelpe langtidssyke elever.


Bildet: Roboten AV1 på plass i klasserommet (Foto: No Isolation)

AV1 er en personlig robot som styres fra en app på mobilen eller et nettbrett, over 4G nettet. Intensjonen er at roboten skal være barnets øyne, ører og munn i klasserommet - en stedfortreder som syke barn kan fjernstyre hjemmefra.

Datatilsynet stiller strenger krav i forhold til bildeoverføring fra klasserom, og AV1 er derfor utviklet med fokus på personvern. Hverken lærere eller medelever skal være redde for overvåkning. Ingen data lagres og det er kun barnet, som uansett skulle vært der, som kan bruke AV1.

– Roboten er en datamaskin med motorer, kamera, mikrofon og høyttaler. Den er knyttet til en app som barnet styrer. Da kan barnet se og høre alt fra klasserommet, styre blikket til roboten og snakke til de andre barna og læreren med sin egen stemme, forklarer Karen Dolva i produksjonsselskapet No Isolation til magasinet Utdanningsnytt.

I følge Utdanningsnytt er det til enhver tid opptil 6.000 skolebarn mellom 5 og 19 år så syke at de har et fravær på tre måneder eller mer i løpet av skoleåret. Noen veldig få av disse har i løpet av det siste året fått prøve ut roboten AV1, og tilbakemeldingene fra brukerne har så langt vært positive.

Foreløpig er det foreldrene til syke og funksjonshemmede barn som må betale for en slik løsning selv. Det koster snaut 3.000 kroner måneden å leie roboten, eller 18.000 for et helt år.


Andre omtaler av AV1 på nettet:

Send oss en henvendelse