Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skoleanlegget

30.03.2017

Skolen er en av de viktigste arenaene for å stimulere til fysisk aktivitet i barneårene. Helsedirektoratet (2014) peker på at barn og ungdom trenger minst 60 minutter med variert fysisk aktivitet hver dag. 


Bildet: Et godt tilrettelagt uteareal innbyr til lek og aktivitet (illustrasjonsfoto).

Kroppsøvingsfaget er viktig i skolen, men aktivitetene i faget er ikke tilstrekkelig i forhold til å sikre nok daglig fysisk aktivitet for barn og unge. Det er derfor viktig at skolens fysiske miljø, inne og ute, har en utforming som stimulerer og innbyr til fysisk aktivitet både i skoletid og på fritid.

Flere nye studier peker på viktigheten av å skape et godt fysisk miljø i skolen som legger til rette for og stimulerer til fysisk aktivitet. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har laget en oversikt over nyere forskning omkring tema.

Undertitler:

  • Studier på elever i norske skoler
  • Barns aktiviteter i skolegården
  • Internasjonal review-artikkel
    (Physical activity during school recess. A systematic review).
  • Amerikansk forskning om fasiliteter og fysisk aktivitet i ungdomsskole og videregående skoler

Send oss en henvendelse