Hovedforedraget: Læreplanreform i Finland

09.06.2017

Høsten 2016 ble nye nasjonale læreplaner for grunnskoleutdanning innført i Finland. I forbindelse med implementeringen av læreplanen har myndighetene vært opptatt av å belyse hvordan det fysiske læringsmiljøet i skolene best mulig kan bidra til å støtte opp om den nye Nasjonalkursplanen


Reino Tapaninen

Reino Tapaninen er hovedforedragsholder på årets konferanse Fysisk læringsmiljø.
Han er utdannet arkitekt og jobber som ekspert/spesialist på fysisk læringsmiljø i det finske Utdanningsdirektoratet (Finnish National Agency for Education). 

Se hele konferanseprogrammet her.

Bildet over: Illustrasjonsfoto, Fra Saunalahti school, Espoo, Finland

Arbeidet med de nye læreplanene startet  i 2012 med bakgrunn i spørsmål som globalisering, ønsket om en bærekraftig utvikling og behovet for nye former kompetanse i samfunn og arbeidsliv. 

Arkitekt Reino Tapaninen har de siste 20 årene jobbet i det finske Utdanningsdirektoratet (Finnish National Agency for Education), som ekspert/spesialist på fysisk læringsmiljø. Tapaninen har vært medlem av en nasjonal komité som har hatt i oppgave å utrede hvilke konsekvenser de nye læreplanene vil ha for utforming av fysisk læringsmiljø i fremtidens skole. Han har publisert flere bøker og artikler om skoledesign og har forelest ved flere nasjonale og internasjonale konferanser om skolearkitektur.
Tittel på utredningsarbeidet i Finland har vært «What is Good Quality Learning Environment?». Dette er også tittel på foredraget som Tapaninen vil holde for oss på årets konferanse.

Vi er stolt av å kunne presentere Reino Tapaninen som hovedforedragsholder på årets konferanse. I foredraget vil Tapaninen blant annet komme inn på bakgrunnen for at Finland innførte nye læreplaner i grunnskolen, hvorfor man utarbeider nasjonale planer for utforming av fysisk læringsmiljø og ikke minst hvilke føringer de nye læreplanene gir for utforming av skolebygg.


Se også:


Påmelding til konferansen: