Velkommen til konferanse i Trondheim

09.06.2017

Utdanningsdirektoratet har gleden av å invitere til den femtende nasjonale konferansen i regi av rådgivingstjenesten for fysisk læringsmiljø. Årets konferanse arrangeres i Trondheim, 24.-25. oktober.


Nasjonal konferanse fysisk læringsmiljø 

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø arrangerer konferansen i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Årets nasjonale konferanse er den 15. i rekken. Konferanen har en gang tidligere vært arrangert i Trondheim, det var i 2011.

I Finland har man nylig vedtatt nye læreplaner for grunnskolen. I kjølvannet av læreplanreformen har myndighetene vært opptatt av å belyse hvordan det fysiske læringsmiljøet i skolene best mulig kan bidra til å støtte opp om den nye Nasjonalkursplanen. En nasjonal komité har hatt i oppgave å utrede hvilke konsekvenser de nye læreplanene vil ha for utforming av fysisk læringsmiljø. Tittel på utredningsarbeidet har vært «What is good quality learning environment?». 

Hovedforedragsholder på årets konferanse er arkitekt Reino Tapaninen. Han har i en årrekke jobbet i det finske utdanningsdirektoratet som ekspert/spesialist på fysisk læringsmiljø, og har vært medlem av den overnevnte komitéen. Tapaninen har hentet tittelen til sitt foredrag fra utredningsarbeidet, og vi har valgt samme tittel på årets konferanse, - i norsk utgave.

Her til lands slår opplæringsloven fast at alle elever har rett til et godt fysisk læringsmiljø. Barnehageloven slår fast at barnehagen skal ha lokaler og uteområder som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid, med mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Det fysiske læringsmiljøet består av mange forhold, som uteanlegg, læringsarenaer, energi og miljøforhold, inneklima, lyd- og lysforhold med mer. Gode sammenhenger mellom pedagogiske plattformer, undervisningsformer og det fysiske læringsmiljøet, er av stor betydning for læring. Brukermedvirkning ved planlegging og rehabilitering av nye og eksisterende barnehager og skoler er dermed et sentralt virkemiddel for å lykkes med utforming og utvikling av gode anlegg. Årets konferanse vil berøre flere av disse temaene.

På formiddagen dag 1 vil det etter åpning av konferansen være plenumsforedrag. På ettermiddagen blir det befaringer av flere skoler og barnehager i Trondheim. Her vil det bli rikelig med tid til å kunne stille spørsmål og drøfte ulike løsninger.

På formiddagen dag 2 blir det parallelle sesjoner frem til lunsj, og dagen avsluttes med plenumsforedrag.

Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg, og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere.

Påmelding og program

Samtidig som programmet nå presenteres, åpner vi også for påmelding til konferansen.  Det er mulig å velge mellom flere ulike konferansepakker. Det som i hovedsak skiller de ulike alternativene for deltagelse er hvor vidt man har behov for overnatting eller ikke, og om man ønsker å delta på hele konferansen eller bare en av dagene.