Befaringer under årets konferanse

07.06.2017

Befaringer på skoler og barnehager er et viktig innslag i konferansen. Som i tidligre år blir det også denne gangen mulighet til å besøke barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. 


PREOGRAM KONFERANSE 2017

Alle skoler og barnehager vi besøker under årets konferanse ligger i Trondheim kommune. Konferansedeltagerene får mulighet til å velge mellom 4 "befaringsruter", der alle inneholder to besøk. Deltagerne haker av i påmeldingsskjema for hvilket befaringsalternativ man ønsker å delta på.

Under følger en kort beskrivelse av alle barnehagene og skolene vi besøker. I programbladet er presentasjonene noe mer utfyllende. 

Barnehager 

Haukåsen friluftsbarnehage

Barnehagens hjemmesider

Haukåsen Friluftsbarnehage ligger fint mellom Haukvatnet og Lianvatnet, ved inngangen til Bymarka. Barnehagen ble åpnet og tatt i bruk høsten 2013. Den har en tydelig miljøprofil, - også med tanke på varmekilder og energiforbruk. Den er oppvarmet med energibrønner og med termiske solfangere som bidrag til varmtvannsberedning. Bygget kan skilte med passivhusstandard, energimerke A samt BREEAM-sertifisering.

Øya barnehage  
Barnehagens hjemmesider

Øya barnehage stod ferdig og ble tatt i bruk i februar 2016. Barnehagen er dimensjonert for åtte baser og disse er fordelt på fire barnegrupper i første og fire grupper i andre etasje. Sentralt i anlegget ligger et stort fellesrom med tilliggende verksteder.  Barnehagebygget er bygd av massivtre og har passivhusstandard.

Begge barnehagene er del av prosjektet Trebyen Trondheim. Les tidligere publisert sak om barnehagene her:


Barneskoler

Åsveien skole og ressurssenter               

Skolens hjemmeside

Åsveien skole og ressurssenter med flerbrukshall ble tatt i bruk i mars 2015. Det nye anlegget er etablert på eksisterende skoletomt. Denne barneskolen er dimensjonert for 630 elever med et byomfattende senter for barn og unge med autisme i Trondheim. Prosjektet er basert på bærekraftige løsninger med høye krav til reduksjon av klimagassutslipp knyttet til transport, stasjonær energi og byggematerialer. Prosjektet er gjennomført som passivhus med utstrakt bruk av tre og ble nominert til årets bygg og årets trebygg for 2015.

Det er lagt vekt på utearealer av høy kvalitet med et variert innhold, universell utforming og tilpasning til vinteraktiviteter. Det er lagt til rette for ballspill, skøytebane, klatreløyper, turnområde og sandkasser. Arealene er sonedelt der områdene nært innganger er tilrettelagt i forhold til alder.

Presentasjon av Åsveien skole på Bygg.no (ekstern lenke)

|Lagt til 24.10.2017| Presentasjon vist under skolebesøket (pdf)

Brundalen skole                                            

Skolens hjemmeside

Brundalen skole er opprinnelig fra 1973 som en av de første “åpne” skolene i Trondheim. Denne barneskolen ble utvidet i 1997, rehabilitert i 2000 og tilbygget en egen musikkavdeling i 2010.

Gjennom tilbygg og endring av eksisterende anlegg ble kapasiteten i anlegget utvidet fra 350 til 630 elever i 2015. Hovedfokuset gjennom prosjekteringen har vært å få knyttet alle byggetrinnene sammen til et godt og velfungerende skolebygg tilpasset dagens pedagogikk.


 Ungdomsskoler

Rosenborg skole             

Skolens hjemmeside

Rosenborg skole med flerbrukshall ble ferdigstilt i 2010, og har en veiledende normalkapasitet til 450 elever. Undervisningsarealene er organisert slik at hvert trinn har sitt hjemmeområde med egne innganger og fellesarealer skjermet for trafikk. En base består av undervisningsareal, grupperom, formidlingsrom og et fellesområde hvor klassene kan møtes.
Skoleanlegget fungerer også som nærmiljøsenter for bydelen, og bygget er godt tilrettelagt for utlån.

Skolen var også befaringsskole under konferansen i Trondheim 2011. Siden den gang er skoleanlegget blitt mer inngått, - skolens elever og ansatte har fått erfare bygget i bruk. Under befaringen vil vi få mulighet til å høre mer om disse erfaringene.

Spongdal skole               

Skolens hjemmeside

Spongdal skole ligger i landlige omgivelser på Byneset og ble ferdigstilt i 2014 på ny tomt. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskoler, og er samlokalisert med idrettshall og senter for kulturaktiviteter. Veiledende dimensjonert elevtall er på 445; 25 elever per trinn på barneskolen, og 90 elever per trinn på ungdomsskolen.

Skolen er et godt eksempel på sambruk mellom kultur, idrett og frivillighetsarbeid. Det er her lagt stor vekt på flerbruken av skolens store aula og festsal som både benyttes til kantine for elevene på dagtid, og kulturaktiviteter på kveldstid.


 Videregående skoler

Strinda vgs    

Skolens hjemmeside

To av de fire videregående skolene i Trondheim Øst, Strinda vgs og Ladejarlen vgs, ble i 2008 vedtatt sammenslått fra 1.august 2009 og den nye skolen beholdt navnet Strinda vgs. Høsten 2013 flyttet Strinda videregående skole inn i nytt skolebygg på Tyholt.

Skolen består i dag av det opprinnelige Strinda-bygget på ca. 2 500 m2 og nybygg på ca. 15 000 m2. Strinda vgs har ca. 1 100 elever og utdanningsprogrammene som tilbys av skolen i dag er elektrofag, restaurant og matfag, helse og oppvekstfag, idrettsfag og studiespesialisering. Skolen har en integrert delvis nedgravd idrettshall bestående av en håndballhall og en ekstra salenhet.

Thora Storm vgs      

Skolens hjemmeside

To av de tre videregående skolene i Trondheim sentrum, Gerhard Schønings skole og Adolf Øiens skole, ble i 2008 vedtatt sammenslått fra 1.august 2009. Det nye skoleanlegget på ca. 10 000 m2 ble bygd på tomta til Adolf Øiens skole og sto ferdig i april 2015.

Skolen består av et nybygg på 8.300m2 og et videreført vernet og rehabilitert bygg fra 1923.  Skolebyggene er sammenbygd med en glassbro i 2. og 3.etg.

Thora Storm vgs har ca. 850 elever og et bredt tilbud innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering, der skolen tilbyr entreprenørskap, realfag og entreprenørskap, formgivingsfag og studiespesialisering for minoritetsspråklige. Av yrkesfagene tilbyr skolen design og håndverk, helse og oppvekstfag samt service og samferdsel


 

PROGRAM KONFERANSE 2017

 

 

 

Konferanseprogram 2017 Filmopptak fra konferansen


 

 

Send oss en henvendelse